El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) posa a disposició d'agricultors i ramaders l'aplicació mòbil FotoDUN.

Aquesta actuació es situa en un context de perspectives de canvis, obrint una nova via de comunicació entre l'administració i el ciutadà que s'inicia en el sistema de control dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC).

La Comissió Europea ha adaptat la normativa Comunitària per tal d'obtenir beneficis amb l'ús de les tecnologies, entre les quals destaquen les imatges del satèl·lit Sentinel-2 i l'aportació de fotografies geoetiquetades per part dels agricultors com a prova de control.

Les fotografies realitzades amb els mòbils s'envien al DARP directament i contenen el posicionament (amb una precisió mínima requerida), la data i altres paràmetres que les identifiquen. La APP permet treballar amb mode "offline".

Avantatges pels agricultors:

  • Estalviar-se inspeccions
  • Evitar possibles penalitzacions
  • Relacionar-se amb l'administració de forma més eficient i col·laborativa

Per a què es pot utilitzar?

  • Per a l'enviament de fotos com a suport d'una sol·licitud de canvi d'ús al SIGPAC
  • Per justificar el compliment dels compromisos agroambientals
  • Per a la identificació de cultius
  • Per altres requeriments del DARP (monitoratge, ajuts reestructuració de vinya, condicionalitat, entre d'altres).

El desenvolupament d'aquesta APP és el resultat de la experiència prèvia realitzada al 2018 en la que es van rebre al DARP unes 2.000 fotografies geoetiquetades que es van utilitzar per agilitzar, i com una prova de suport, per la resolució de les sol·licituds de modificació SIGPAC2018. Enguany, amb la nova APP, s'amplien les finalitats.