La decisió d'Hisenda d'eliminar l'opció de lliurar en paper la declaració de la Renda ha comportat problemes per a alguns contribuents. El Defensor del Poble, Francisco Fernández Marugán, va iniciar aquest mes una actuació d'ofici davant l'Agència Tributària davant els problemes que creu que poden produir-se després de la desaparició d'aquesta modalitat per a aquelles persones que tinguin dificultats per complir amb l'IRPF per mitjans electrònics.

Fernández Marugán valora que l'AEAT avanç en la seva modernització però li preocupen els problemes que comportaria a certs col·lectius la desaparició de la possibilitat de presentar la declaració en paper.

Entre d'altres, creu que poden tenir dificultats per presentar la declaració de manera telemàtica a la gent gran poc habituades a utilitzar la tecnologia, els ordinadors i internet, aquelles que viuen en zones rurals on l'accés a internet té baixes taxes de penetració o les residents a municipis llunyans a una delegació de l'AEAT.

A més, apunta que algunes d'aquestes persones viuen en llocs on no hi ha oficines bancàries, el que els dificulta el cobrament o el pagament de les quantitats resultants de la declaració.

El Defensor recorda que la Llei Tributària estableix que tots els contribuents tenen dret a ser assistits per l'Administració per complir les seves obligacions tributàries; i per aquest motiu ha demanat informació a l'AEAT sobre les seves previsions davant les novetats de l'actual campanya de la Renda.