La sinistralitat laboral va augmentar a totes les comarques gironines excepte la Cerdanya, on es va comptabilitzar una caiguda de l'11%. La Garrotxa registra un increment del 25% d'accidents en el treball amb baixa, el Ripollès, un 15%, i el Pla de l'Estany, un 12%.

També va créixer a Catalunya durant l'any passat, quan es van produir 82 morts, 60 al lloc de treball i 22 mentre anaven o tornaven de la feina. En total, es van detectar 242.083 accidents laborals, un increment de l'1,66% respecte al 2017, any en què 78 persones van morir a la feina. A aquestes xifres s'hi han d'afegir les set víctimes mortals d'accidents laborals en els dos primers mesos de l'any.

Per demarcacions, dels 60 accidents mortals a la feina, 34 van ser a Barcelona, 13 a Girona, 7 a Tarragona i 6 a Lleida. Comparant les dades del 2018 i el 2017, es constata una evolució del creixement dels accidents laborals a les quatre províncies, en què destaca Girona, amb un augment del 6,15%, i Lleida, un 4,30%. En canvi, l'augment a Barcelona i a Tarragona ha estat del 3,61% i del 2,34%, respectivament.

Amb tot, les comarques on han pujat més els accidents laborals amb baixa durant el 2018 són l'Alt Penedès i la Garrotxa, amb un increment del 33% i del 24,94% fins als 1.299 i 997 casos registrats, respectivament. En canvi, la comarca on més s'han reduït és la Conca de Barberà, amb 604 accidents, un 11,74% menys que l'any anterior.

D'altra banda, els accidents que s'han produït en el camí d'anada o de tornada de la feina han augmentat especialment a la demarcació de Tarragona (+14,40) i a Lleida (+9,52), un fet que des d'UGT atribueixen a la poca extensió de la xarxa de transport públic que força els treballadors a fer ús del cotxe més sovint. En general, les comarques més industrialitzades presenten un nombre més elevat d'accidents (Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat).

Des del punt de vista sectorial, els accidents mortals es van produir en gran mesura al sector serveis (35), seguits de la construcció (10), la indústria (9) i l'agricultura (6). Després d'anys sense canvis a les estadístiques, hi ha hagut un repunt de sinistralitat laboral a la construcció. Durant el 2018 s'han produït un 9,61% més d'accidents laborals amb baixa en aquest sector que en l'any anterior. Al sector de la indústria aquest indicador ha augmentat un 4,39% i als serveis, un 2,93%.

D'altra banda, l'informe fa especial èmfasi en l'anàlisi de la salut laboral en clau de gènere, tot confirmant el creixement del nombre de dones que pateixen accidents laborals amb baixa a Catalunya, especialment en el cas de les treballadores amb contracte eventual.