El nou conveni col·lectiu de Mercadona, que preveu un sou base mínim de 1.300 euros bruts al mes i l'ampliació del permís de paternitat fins a les set setmanes, davant de les cinc que marca la llei, ha estat publicat aquest dilluns al Butlletí Oficial de l' estat (BOE).

El conveni, subscrit per la companyia i els sindicats UGT i CC OO el passat mes de desembre, ha entrat en vigor l'1 de gener de 2019 i tindrà una durada de cinc anys, fins a 2023.

Al sou base se sumen els complements de la política retributiva de la companyia, amb increments d'un 11% anual fins al tram 5, i un augment progressiu del salari base vinculat a l'IPC, a més de millores en els plusos de nocturnitat i fred.

"El nou marc laboral, més igualitari i social, reforça el compromís de Mercadona amb l'ocupació estable i de qualitat, avança en les seves condicions laborals, alhora que consolida la seva aposta per millorar el poder adquisitiu de la plantilla", va destacar la companyia a un comunicat després de la signatura del nou conveni.

Avenços en conciliació

El conveni incorpora mesures de caràcter social i reforça els seus compromisos en matèria de conciliació de la vida familiar i laboral. Entre les noves mesures, inclou l'ampliació del permís de paternitat fins a les set setmanes, davant de les cinc que actualment recull la llei, i el cobrament del 100% del salari estant de baixa per incapacitat temporal fins als 18 mesos.

Igualment introdueix l'ampliació de l'excedència per cura de fills fins que el menor compleixi els 12 anys. A més, els que tinguin al seu càrrec directe un menor de 12 anys que estiguin gaudint d'una reducció de jornada, quan s'esgoti l'edat màxima legal podrà sol·licitar un canvi de contracte a temps parcial fins als 15 anys del menor, i després tornar a temps total, si així ho desitgen.

En matèria d'excedències, el conveni contempla la possibilitat de sol·licitar-la amb reserva del lloc de treball fins a tres anys en cas de violència de gènere, així com altres drets específics en aquests supòsits.

A més, el nou marc estableix un màxim de dos dies a la setmana de deu hores, incorpora la devolució de la 'bossa d'hores' en dies complets quan siguin 12 hores o més, ha d'establir la implantació d'un sistema de fitxatge i fixa no partir jornades inferiors a cinc hores en temps totals.

Respecte als dies lliures, inclou per als treballadors de l'àrea logística un mínim de set caps de setmana a l'any i calendaris anuals de la seva jornada laboral.