L'atur entre els estudiants de Formació Professional (FP) de grau mitjà després d'acabar els seus estudis és del 8,64% i del 9,32% en els estudiants de grau superior, tres vegades inferior a la taxa d'atur juvenil, que se situa al 28,82%.

Aquesta és una de les conclusions de l'«Estudi d'inserció laboral dels ensenyaments professionals 2018», elaborat pel Consell General de Cambres de Catalunya i el Departament d'Educació de la Generalitat, que es va presentar ahir a Barcelona.

L'estudi presenta totes les dades d'inserció laboral corresponents a les persones graduades en FP durant el curs 2016-17 en programes de formació i inserció, formació professional, ensenyaments esportius, ensenyaments d'arts plàstiques i disseny i ensenyaments artístics superiors.

L'anàlisi s'ha dut a terme a partir de l'enquesta telefònica o telemàtica, realitzada entre el gener i l'abril de 2018, set mesos després de finalitzar els seus estudis, a 31.588 persones graduades l'any 2017.

L'estudi revela que del total de famílies professionals analitzades, les relacionades amb l'àmbit industrial són les que presenten un grau més alt d'inserció i que, en concret, la fabricació mecànica, amb una taxa d'inserció del 70 21% és la que aporta més alumnes al món laboral.

Dins d'aquesta família, instal·lació i manteniment registra una inserció del 66,71%, química del 64,91%, marítim pesquera del 64,71%, hostaleria i turisme del 61,31% i sanitat del 60,85%, revela l'estudi.

A més, l'anàlisi mostra que les condicions laborals de les feines d'àmbit industrial són millors que les de la resta, ja que tenen més graduats treballant a j ornada completa, amb contracte indefinit i amb un nivell d'ingressos superiors a 1.200 euros mensuals nets.

Crida a les empreses

Durant la presentació de l'esmentat estudi, el president del Consell de Cambres de Catalunya, Miquel Valls, va valorar molt positivament l'augment per cinquè any consecutiu del grau d'inserció laboral de les persones graduades en Formació Professional. De la mateixa manera, el president del Consell de Cambres de Catalunya va fer una crida a les empreses per «seguir el camí de la responsabilitat social, creant contractes i convenis de pràctiques».

La Formació Professional no és «el final de trajecte», va assenyalar Valls, tal com demostra la xifra que diu que el 93% dels alumnes que finalitzen grau mitjà segueixen un grau superior i que el 65% dels que acaben aquesta etapa accedeixen a la universitat, a més d'un 21% que decideix estudiar un altre grau superior.