05 de octubre de 2018
05.10.2018

Com sol·licitar la devolució de la prestació per maternitat

Si vas percebre el teu prestació a partir del 2014, pots demanar que et tornin el que s'ha tributat en l'IRPF

05.10.2018 | 21:51
Com sol·licitar la devolució de la prestació per maternitat

El Tribunal Suprem ha determinat que les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social, que perceben les dones treballadores durant la baixa de 16 setmanes després del naixement d'un fill, estan exemptes de l'IRPF, en contra del criteri que fins ara ha mantingut l'Agència Tributària.

Aquesta sentència pot propiciar que milers de mares i pares sol·licitin la devolució del que tributat per la prestació de maternitat, el que suposaria un cop dur per a Hisenda. Hem preparat una guia amb les preguntes i respostes per aclarir com sol·licitar la devolució de la prestació per maternitat a les arques públiques.

Qui pot sol·licitar la devolució?
Els contribuents que van incloure la prestació per maternitat en les seves declaracions d'IRPF dels exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017 poden sol·licitar la devolució de la prestació per maternitat, ja que els exercicis anteriors han prescrit a l'haver passat més de quatre anys, segons ha indicat a Europa Press el portaveu de Gestha, José María Mollinedo.

Tot i que la norma d'IRPF parla de prestacions de maternitat, no només les mares perceptores d'aquesta prestació podran instar la reclamació. També podran reclamar els pares que l'hagin percebut, perquè quan el pare gaudeix del període cedit per la mare, la prestació que ell percep segueix sent de maternitat.

Quant em poden arribar a tornar?

Depèn de cada cas. La quantia pot variar bastant segons quin sigui l'import de la prestació rebuda i el tipus marginal aplicat a la resta d'ingressos del contribuent. Per exemple, per a una prestació de 5.681 euros el 2015, la devolució oscil·laria entre 1.000 i 2.600 euros, segons les estimacions de l'OCU.

Pots localitzar l'import de la prestació per maternitat que hagis percebut en les dades fiscals remesos per Hisenda. Si no els conserves en paper, pots consultar al web d'Agència Tributària donant-te d'alta al sistema ClavePIN.

Quin és el procediment per a sol·licitar-lo?

L'OCU ha elaborat una guia per a sol·licitar la devolució que inclou els següents passos.

1. Presentar un escrit de sol·licitud de rectificació d'autoliquidació i devolució d'ingressos indeguts de l'exercici en què es va percebre la prestació.

La associació de consumidors disposa d'una 'Sol·licitud de rectificació d'autoliquidació i devolució prestació IRPF' que pots descarregar en Word i omplir amb les teves dades.

2. Presentar a l'Administració d'Hisenda una fotocòpia de la declaració i de les dades fiscals de l'exercici que reclames juntament amb el model.

En aquest pas, recorda portar dues còpies del model signat perquè et segellin una amb la data de la recepció. Una altra opció és enviar-ho tot per correu certificat administratiu.

Així mateix, tingues en compte que si el nen va néixer en l'últim trimestre de l'any, és possible que es cobrés la prestació en dos exercicis diferents i en aquest cas hauràs de sol·licitar la rectificació de tots dos exercicis.

Quin és el termini per presentar la reclamació?
La sol·licitud de rectificació es pot demanar abans que passin quatre anys des del dia següent a la finalització del termini de presentació de la declaració reclamada o des del dia següent a la presentació de la declaració si es va presentar fora de termini.

Què passarà després de presentar l'escrit?

Si aquesta sol·licitud es considera procedent, Hisenda rectificarà la declaració presentada i tornarà la quantitat indegudament ingressada, més els interessos de demora que corresponguin.

Si Hisenda rebutja la devolució d'ingressos indeguts, el contribuent ha de presentar una reclamació econòmic administrativa. Si aquesta tampoc aconsegueix un resultat positiu, hauràs d'acudir als tribunals contenciosos administratius assistit d'advocat i procurador.

En el cas que desestimin la reclamació econòmic administrativa, hauràs de decidir si vas als tribunals per reclamar els teus diners. En aquest cas et caldrà advocat i procurador, i els terminis i el procés es poden dilatar bastant en el temps, segons adverteixen des de la OCU.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook