28 de juliol de 2018
28.07.2018

La teva empresa pot impedir que facis vacances?

Coneix els drets i obligacions que es recullen en l'Estatut dels Treballadors

28.07.2018 | 12:31
La teva empresa pot impedir que facis vacances?

No importa quin tipus de contracte tinguis, ni el tipus de jornada que facis: totes les empreses estan obligades a oferir 30 dies naturals de descans per cada any treballat.

I quan s'han de fer les vacances? La companyia i el treballador han d'arribar a un acord, encara que aquesta norma no sempre es compleix degudament. Per conèixer els nostres drets i obligacions, recorrem a l'article 38 de l'Estatut dels Treballadors.

S'hi explica que les vacances mai poden ser inferiors a 30 dies naturals anuals independentment del tipus de jornada o de contracte. Aquests dies de descans han de ser sempre remunerats i no es podran substituir per diners extres. La llei recull que el calendari vacacional es fixarà a cada empresa i s'haurà de fer de comú acord amb el treballador. En cas de controvèrsia caldrà anar per la via judicial. Respecte a la preferència a l'hora de triar les vacances, hauran de regular-se pels convenis col·lectius de cada sector.

Quins drets tens?

Segons l'Estatut dels Treballadors, els empleats hauran de saber amb dos mesos d'antelació les dates de les seves vacances per tenir temps suficient per organitzar-se.

En alguns casos les vacances es poden dividir en períodes de 15 dies i en uns altres no. De vegades, es fixa fins i tot el període de gaudi, per exemple de juny a setembre o de desembre a febrer, i en uns altres és lliure. Per determinar el descans laboral caldrà acudir al conveni de cada sector. Però la norma bàsica és que els dies s'han d'acordar entre l'empresa i el treballador, mai es poden imposar.

A més, es poden reclamar tots els dies de vacances no gaudits excepte si s'acaba la relació laboral amb dies pendents sense gaudir o quan existeixi un contracte d'ETT de fins a un any de durada.

L'empresa em pot interrompre les vacances?

Si l'empresa demana a un treballador incorporar-se al seu lloc durant el seu període de vacances, l'empleat no està obligat a fer-ho ja que no existeix una llei explícita que ho reculli. No obstant això, si el treballador fos important davant una urgència que pot posar l'empresa en problemes, sí ha de reincorporar-se, ja que un jutge podria considerar que l'acte estaria justificat per força major.

Com has d'actuar si la teva empresa t'ha negat les vacances?

És recomanable demanar sempre les vacances per escrit i intentar obtenir una resposta per part de l'empresa. No cal agafar-se les vacances sense permís, ja que podria ser motiu d'acomiadament.

Si l'empresa rebutja fer un calendari de vacances es pot fer pressió demanant una inspecció de treball. La petició requereix el DNI de l'empleat per verificar la situació, però el treballador queda en l'anonimat quan es produeix la inspecció.

Si així i tot persisteixen les discordances amb les vacances i vols demandar es tractaria d'un judici preferent i davant la sentència no s'admetria recurs. El termini per interposar aquesta demanda és de 20 dies després de la sol·licitud de les vacances, per això la recomanació de demanar-les per escrit.

Amb la demanda, el jutge pot obligar a l'empresa a acceptar les vacances del treballador o pot estimar que l'empleat no té raó en la seva petició. Arribar a aquesta via judicial tibarà inevitablement les relacions entre empleat i companyia, així que intentar arribar a un acord amb l'empresa és sempre la millor via.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook