El nombre de persones sense feina a Girona el segon trimestre s'ha situat en 45.800 persones, 6.200 menys que el primer trimestre, l'11,92% menys, el percentatge de caiguda més important de Catalunya en termes percentuals, segons l'Enquesta de la Població Activa (EPA). Aquesta xifra tan baixa de 45.800 aturats no es donava a Girona des del tercer trimestre del 2008, ara fa 10 anys.

La taxa d'atur a Girona s'ha situat en l'11,80%, la mes baixa des del tercer trimestre del 2008. L'ocupació creix a tots els sectors menys a la construcció. El sector industrial manté el seu bon ritme d'activitat i en el segon trimestre ha creat 5.200 nous llocs de treball, el 7,26% més, fins a situar la plantilla a la demarcació en 76.800 persones, la xifra més alta en la indústria gironina des de l'inici de la sèrie històrica l'any 2008.

En relació amb el segon trimestre de l'any passat, a Girona el nombre d'aturats ha disminuït de 4.300 persones, el 8,58% menys.

La taxa d'atur a Girona s'ha situat a 30 de juny en l'11,80%, 2,25 punts menys que el primer trimestre (14,05%) i 1,33 punts menys que fa un any 13,13%). Aquesta taxa d'atur és la més baixa des del tercer trimestre del 2008, ara fa deu anys, (10,45%).

En relació amb l'ocupació, el nombre de persones treballant a la demarcació de Girona es va situar el segon trimestre en 342.500 persones, 24.200 més que el primer trimestre, el 7,60% més, i 11.300 empleats més que fa un any, el 3,41% més.

Els 342.500 ocupats de Girona, la mateixa xifra que es va registrar el tercer trimestre de l'any passat, no es donava des del tercer trimestre del 2010, amb 345.300 ocupats.

El sector serveis ha estat el més actiu en nova contractació i ha situat el nombre de persones treballant en el sector en 233.500 persones, 19.100 treballadors més que el primer trimestre, el 8,91% més. El sector industrial manté el seu bon ritme d'activitat i en el segon trimestre ha creat 5.200 nous llocs de treball, el 7,26% més, fins a situar la plantilla a la demarcació en 76.800 persones, la xifra més alta del sector industrial gironí des de l'inici de la sèrie històrica l'any 2008. El sector agrari gironí, també en plena temporada de recollida de fruita, ha creat 800 nous llocs de treball, el 10,13% més.

Finalment, la construcció ha reduït l'ocupació en 900 persones el segon trimestre en relació amb el primer, el 3,69% menys. En l'últim any, el sector de la construcció a les comarques gironines ha reduït la plantilla en 3.900 treballadors, el 14,23% menys.

Pel que fa a Catalunya, el nombre de persones a l'atur el segon trimestre va arribar fins als 432.000 desocupats, 26.700 aturats menys que el trimestre anterior, el 5,82% menysAmb aquestes xifres, la taxa d'atur s'ha situat a Catalunya en l'11,39%, la ràtio més baixa en aquest territori des del tercer trimestre del 2008 (8,80%), ara fa 10 anys.

En relació amb el segon trimestre de l'any passat, el nombre d'aturats ha disminuït de 65.500 persones, el 13,16% menys. L'EPA indica que en aquest segon trimestre, l'economia catalana ha estat capaç de crear 57.200 nous llocs de treball, l'1,73% més que el trimestre precedent. En termes anuals, a Catalunya s'han creat 89.900 llocs de treball nous, el 2,75% més.

El segon trimestre de l'EPA tradicionalment és un període de l'any on l'atur cau i l'ocupació augmenta, especialment en el sector serveis, de cara a preparar les plantilles del sector vinculat al turisme. La sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) que recull dades sobre l'evolució de l'atur a Catalunya des del 2002 indica que de tots els segons trimestres de la sèrie únicament el segon trimestre del 2008, en plena crisi econòmica, va registrar un augment de la desocupació en termes trimestrals amb 400 aturats més.

La taxa d'atur catalana s'ha situat el segon trimestre d'aquest any en l'11,39%, la més baixa des del tercer trimestre del 2008 quan es va situar en el 8,80%. En relació amb el primer trimestre, la taxa ha caigut de 0,8 punts percentuals (12,19%), i en relació amb el segon trimestre de l'any passat disminueix 1,81 punts (13,20%). En termes anuals, l'atur a Catalunya el segon trimestre s'ha reduït de 65.500 persones, el 13,16% menys.

En relació amb l'ocupació, l'economia catalana ha generat 57.200 nous llocs de treball el segon trimestre en relació amb el període anterior, un increment menor al registrat al segon trimestre del 2017 en relació amb el primer (72.600). Catalunya és el tercer territori de l'Estat amb el creixement més gran de l'ocupació per rere de les Illes Balears (85.400) i Andalusia (64.700).