La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha sancionat amb una multa de 5 milions d'euros a CaixaBank per cobrar ''incentius no permesos'' en la gestió d'operacions d'inversions col·lectives, segons s'ha publicat aquest dimecres en el portal del regulador i en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). CaixaBank, presidida per Jordi Gual, ha recorregut aquesta sanció davant l'Audiència Nacional. Els fets sancionats provenen del resultat d'una inspecció registrada en l'exercici del 2014. L'entitat bancària ha informat que des del mateix 2014, el banc va aplicar la petició del regulador respecte els tipus de fons que segons la CNMV no complien amb la normativa vigent. En la resolució de la CNMV, aprovada el 13 de febrer passat i coneguda aquest dimecres, es qualifica la infracció ''de molt greu''.