Els joves no volen viure a l'Alt Empordà. La dependència de la comarca respecte al sector serveis amb un elevat índex de temporalitat dels llocs de treball fa del territori un lloc poc atractiu per establir-s'hi. És una de les conclusions a què arriba el sindicat UGT en un informe sobre la situació sociolaboral de l'Alt Empordà, que alerta de l'existència d'una bombolla en el sector serveis.

«Hi ha un índex d'estacionalitat laboral massa salvatge que impedeix arrelar i fer projectes de vida», diu el secretari general de la UGT a les comarques gironines, Xavier Casas. Dels 43.361 llocs de treball, prop del 78% corresponen al sector serveis, mentre que la indústria (10,45%), la construcció (10,36%) i l´agricultura (2,26%) tenen un pes escàs.

Malgrat que la comarca va recuperar el 2017 els llocs de treball d'abans de la crisi, el sindicat insisteix en l'augment de la precarietat laboral. La contractació de menys d´un mes s´ha doblat, mentre que els treballadors indefinits han augmentat lleugerament (26%).

De les dades de l'Idescat, recollides per la UGT, se'n desprèn que l'Alt Empordà té una «economia estable basada en el sector serveis que genera llocs de treball amb contractes de poca durada» i fortament vinculats al turisme.

La comarca ha recuperat també el nombre d´aturats a nivells anteriors a la crisi, un fet que, segons el sindicat, indica que l'ocupació que es crea actualment, tot i encadenar contractes de períodes molt curts, no genera més aturats però sí més treballadors precaris. Així, els joves «es veuen abocats a marxar de la comarca», insisteix Casas. I alerta que es perd «el futur de l´Empordà».

L'Alt Empordà, a més, té una de les rendes familiars mensuals més baixa de la demarcació de Girona, amb uns ingressos de mitjana de 792,85 euros, que contrasten amb el Gironès (1.027,90 euros), el Pla de l´Estany (874,29 euros) i altres comarques catalanes amb sectors econòmics similars com el Maresme (970,99 euros).

Un altre indicador de la bombolla del sector sector serveis i la dependènca que en té l´Alt Empordà és el salt brusc en el nombre d'aturats en diverses èpoques de l'any. Entre l'agost del 2017 (6.711 aturats), en plena temporada alta, i el desembre passat (9.065), la diferència d´aturats és del 35,07%, mentre que en zones industrials com el Baix Llobregat supera poc més del 2%.

«És una excessiva dependència del sector serveis, que, quan vagi malament, enfonsarà el mercat laboral», adverteix el representant sindical.

La solució, en la indústria

Per tot plegat, la UGT veu necessari impulsar el sector industrial a l'Alt Empordà, ja que no està vinculat a l'estacionalitat i «permetria a molts joves empordanesos quedar-se a casa i fer un projecte de vida en el territori on han nascut».

Un major pes del sector industrial estabilitzaria la balança i trencaria la «perillosa» tendència a l'alça del sector serveis.

Però cal fer de la comarca una zona atractiva industrialment. Potenciar i millorar les comuicacions hi contribuiria, segons Xavier Casas. Impulsar l´eix port de Palamós - aeroport de Girona - Vilamalla amb un parc logístic «canviaria el greu escenari de Figueres i tot l´Alt Empordà». També és preocupant, per a Xavier Casas, la davallada de l'agricultura.

«És el que manté l'essència del territori», afegeix. Posa sobre la taula potenciar la marca «Empordà» a l'estil de la Toscana italiana per fer-la atractiva per a congressos i indústries punteres en tecnologia. La indústria aportaria el múscul que ara no té l´Alt Empordà.

Població envellida

En els darrers 10 anys, la població de la comarca de l'Alt Empordà ha augmentat en més de 10.500 persones, però ni amb l´arribada d´immigrants es compensa la fugida dels joves. És una comarca envellida, amb un arrelament del 30,5%, precedit per la Selva (27%) i superat pel Gironès (33%), Garrotxa (40%), Ripollès (40%) i Pla de l´Estany (36%)

El 61% de la població es concentra en quatre municipis (Figueres, Roses, Castelló d'Empúries i l'Escala), essent la capital de l´Alt Empordà la que pateix una situació més preocupant.