El govern espanyol, a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), ha ordenat la venda del 7% del capital social de Bankia, segons ha informat el fons a través d'un fet rellevant aquest dilluns. L'operació es durà a terme mitjançant un procediment conegut com "col·locació accelerada", fet amb la participació de Deutsche Bank, Morgan Stanley i UBS Limited en nom del BFA, i està previst que tingui una durada no superior a un dia. Durant aquest període, les entitats col·locadores cercaran propostes d'adquisició de les accions per part de potencials inversors. Un cop finalitzat el procés, la entitats col·locadores faran públic el resultat de l'operació mitjançant un nou fet rellevant. El paquet d'accions que es pretén col·locar en el mercat ascendeix als 201.553.250 títols, amb un valor superior als 840 milions d'euros si es té en compte la valoració borsària de Bankia.