El Govern ha aprovat avui un informe de la comissió interdepartamental per al desenvolupament de l'economia col·laborativa en el qual proposa la creació del "llar compartida", una nova modalitat d'oferta turística no professional que consisteix a compartir l'habitatge habitual durant períodes curts.

Els requisits per exercir aquesta modalitat, totalment diferenciada dels habitatges d'ús turístics, són l'empadronament en l'habitatge on es realitza l'activitat, la cèdula d'habitabilitat vigent i l'oferta d'un nombre màxim de places que acreditaran mitjançant la declaració responsable davant l'autoritat municipal.

La Generalitat pretén definir un marc mínim aplicable al conjunt de Catalunya i que després els municipis ho puguin adaptar a la seva realitat territorial.

També es proposa una revisió del registre de turisme de Catalunya, de manera que passi a ser una eina estadística i informativa, en el qual s'inscriuran les llars compartits després de ser declarats davant l'ajuntament que els correspongui.

Així, quan una llar compartit s'ofereixi a través de plataformes tecnològiques, haurà de posar el número de declaració responsable que se li va assignar al seu moment.

Aquestes propostes es recolliran en el decret de reglament de Turisme de Catalunya, que actualment s'està tramitant.

D'una altra banda, l'informe proposa incloure a la Llei de Mobilitat nous models, com l'ús compartit d'un vehicle (carsharing) o la compartició d'un trajecte o desplaçament en el transport de mercaderies.

El document recorda que el transport de persones dissenyat específicament per a l'ús de tercers és una activitat professional i integrada en el sistema de transport públic i, per tant, subjecta a regulació.

L'informe aprovat avui en el Consell Executiu té com a objectiu aconseguir un marc estable per al desenvolupament de l'economia col·laborativa davant l'aparició de noves modalitats de negoci com Airbnb o Uber, a la vegada que garantir una competència lleial i el respecte als drets dels consumidors i als treballadors.

També promou l'aprovació d'un codi de bones pràctiques i la firma d'acords de col·laboració amb les plataformes i insta a vetllar perquè les plataformes tecnològiques que operen a Catalunya tributin en funció de l'activitat i beneficis que obtinguin aquí i a desenvolupar la figura de l'assistent de la recaptació.

La comissió interdepartamental està formada pels membres de la conselleria d'Economia, Governació, Administracions Públiques i Habitatge, territori, Treball i Empresa i Coneixement.