L'economia catalana va créixer un 0,7% entre gener i març, dues dècimes per sobre del 0,5% registrat en els dos trimestres precedents. Així doncs, l'economia torna a guanyar força després que es moderés en la segona meitat de l'any passat. Mentre la taxa de variació intertrimestral ha repuntat, la interanual -que compara el creixement del primer trimestre del 2017 amb el mateix període de l'any passat- manté una tendència a la baixa i se situa en el 2,5%, tres dècimes per sota de la registrada en el quart trimestre de l'any passat i lluny del 3,8% dels dos primers trimestres del 2016, i del 3,4% del tercer. Així ho indiquen les dades avançades del PIB que ha facilitat aquest dijous el Departament d'Economia juntament amb l'Idescat.

Tornant al creixement intertrimestral, va ser de l'1% el primer trimestre del 2016 i del 0,9% el segon trimestre; i després es va refredar fins al 0,5% en la segona meitat de l'any. En els primers tres mesos del 2017 ha tornat a repuntar dues dècimes.

Pel que fa a les taxes de variació per sectors, el creixement interanual del valor afegit brut industrial se situa en un 3%, donant així continuïtat als importants creixements de la indústria des de l´any 2014. Com ve succeint els darrers anys, les dades de producció industrial fins al mes de febrer confirmen uns creixements de la indústria (en mitjana dels dotze darrers mesos) més elevats a Catalunya que al conjunt de la zona euro i que a les economies que tenen més pes econòmic a Europa. Les agrupacions sectorials on la producció industrial mostra un comportament interanual més positiu són la maquinària i equips mecànics; l´agrupació de tèxtil, confecció, cuir i calçat; la captació i distribució d´aigua; i els productes farmacèutics.

La construcció continua guanyant força i el primer trimestre d´enguany creix un 6,3%, gràcies al subsector residencial i, en particular, a l´habitatge. El nombre d´habitatges iniciats mostra creixements relatius molt importants, dins d´uns nivells absoluts encara moderats. L´augment del nombre d´afiliats a la Seguretat Social i la millora del consum de ciment denoten el dinamisme que està prenent el sector malgrat el fre de l´obra pública. Les dades recents mostren una lleugera millora de la licitació oficial, tot i que l´evolució de la inversió en els pressupostos públics no permet preveure una revitalització de l´obra pública a curt termini.

Pel que fa als serveis, després del fort creixement dels dos darrers anys, la dinàmica del sector es va moderar la segona meitat de l´any passat i les dades d´avanç del primer trimestre del 2017 mostren una certa estabilització: el creixement interanual se situa en un 2,2%, enfront del 2,3% del trimestre anterior. Els indicadors que fan referència a les activitats de mercat del sector han millorat els darrers mesos i l´ocupació, mesurada pels afiliats a la Seguretat Social, manté un ritme interanual molt similar al del trimestre anterior. Quant a l´activitat turística, el volum de turisme estranger ha augmentat un 4% interanual els tres primers mesos del 2017 i l´evolució de les pernoctacions hoteleres d´aquest tipus de turisme ha estat positiva. En canvi, si mirem les pernoctacions del turisme interior i del procedent de la resta de l´Estat, veurem que les dades són inferiors a les de l´any passat per una simple qüestió de calendari: la Setmana Santa d´enguany ha caigut el mes d´abril, mentre que l´any passat va ser al març.

Per la seva part, l'Agricultura va créixer un 4,6% el primer trimestre en relació als primers tres mesos del 2016. Així doncs, la taxa interanual està molt per sota del 9,2% del quart trimestre de l'any passat; de l'11,8% del tercer; de l'11,2 del segon i del 8,2% del primer.