La licitació oficial d´obres a Catalunya ha augmentat un 57% el primer trimestre del 2017 respecte del mateix termini de l´any anterior. En concret ha arribat als 289 milions d´euros, pels 183 d´aleshores. Tot i això, la Cambra Oficial de Contractistes d´Obres de Catalunya (CCOC) subratlla que la quantitat licitada el primer trimestre de l´any passat va ser "anormalment baixa" en relació a la mitjana trimestral dels darrers tres anys, que va ser de 336 milions. Si es pren com a referència la mitjana, doncs, la licitació del primer trimestre d´aquest any ha baixat un 14%. Si es mira per administracions, les licitacions de l´Administració Local han estat de 179 milions d´euros, un 103% més que el mateix període del 2016 i un 14% més que la mitjana trimestral dels darrers tres anys, de 157 milions. El CCOC destaca que aquest és el nivell administratiu més actiu, amb gairebé la meitat del total licitat.

Pel que fa a les licitacions de la Generalitat, han estat de 91 milions, un 156% més que el mateix trimestre de l´any anterior i un 2% més que la mitjana dels darrers tres anys, de 89 milions.

Les de l´Administració General de l´Estat a Catalunya han estat les més baixes, concretament de 19 milions d´euros, un 69% menys que el primer trimestre del 2016 i un 79% menys que la mitjana trimestral dels darrers tres anys, de 90 milions.

Des del CCOC es considera que les administracions "no estan aprofitant l´alt retorn econòmic i social" que genera l´obra pública, "gràcies als seus efectes multiplicadors econòmics i fiscals i al gran nombre de llocs de treball que genera". També alerten que "amb aquest nivells tan baixos d´activitat" és "molt difícil" que les empreses especialitzades en obra pública puguin fer "una aportació més positiva a l´ocupació". És més, subratllen, "es corre el perill que, per manca de projectes, les empreses supervivents de la llarga crisi iniciada el 2008 pateixin una pèrdua del coneixement acumulat".

La patronal dels contractistes estima que la licitació mínima regular i recurrent de totes les administracions que "necessita" Catalunya, indexada segons el PIB, hauria de ser d´entre 4.750 i 5.000 milions anuals (del 2 al 2,2% del PIB), una estimació "molt conservadora" si es té en compte que la inversió pública mitjana dels 28 països de la UE en el període 2002-2015 ha estat del 3,2% del PIB, segons les seves dades.