La Sala Primera del Tribunal Suprem ha desestimat un recurs de cassació interposat per dos consumidors que reclamaven la nul·litat d´una clàusula sòl d´una hipoteca negociada amb Caja Rural de Terol. Els magistrats entenen que els clients coneixien l´existència de la clàusula sol quan van signar la hipoteca, i per tant no se´ls pot aplicar els criteris que el Tribunal de Justícia de la UE va determinar per obligar els bancs espanyols a retornar íntegrament les clàusules sol als seus clients, encara que fos de manera retroactiva.

Els magistrats donen la raó d´aquesta manera a l´Audiència Provincial de Terol, que va considerar provat que la clàusula, a més de no estar emmascarada entre una multitud de dades, havia estat negociada individualment pels demandants, que fins i tot van pactar un sòl inferior al normalment establert per l´entitat, i també va ser advertida pel notari en el moment de l´atorgament de l´escriptura.

La sentència argumenta que en el cas d´accions individuals de nul·litat, a diferència del que passa a les accions col·lectives, el judici sobre la transparència de la clàusula no té perquè atendre exclusivament el document on està inserida.

En aquest sentit sostenen que es pot tenir en consideració altres mitjans a través dels quals es va poder complir l´exigència que la clàusula en qüestió no passés desapercebuda pel consumidor i que els clients, per tant, estiguessin en condicions de conèixer l´existència de la clàusula i la càrrega econòmica i jurídica que implicava.