L´estat espanyol ha aportat des de 2009 un total de 51.303 milions d´euros al rescat del sector bancari, dels que s´han recuperat 2.686 milions, poc més del 5%, segons les dades que ha facilitat el Banc d´Espanya aquest dimarts. A través del FROB, s´han aportat als processos de reestructuració del sistema bancari espanyol fons públics i ajudes financeres en diverses formes de capital per un import de 53.553 milions d´euros, si es tenen en compte els 2.250 milions d'euros facilitats pel Fons de Garantia de Dipòsits (FGD), suportat pel propi sector bancari. Així mateix, el FROB ha atorgat diverses garanties al comprador en les vendes d´entitats, entre les que destaquen els esquemes de protecció d'actius (EPA). La pèrdua esperada, a 31 de desembre de 2015, dels EPA arribava als 918 milions d'euros.

El Banc d´Espanya recorda en el seu comunicat que totes les ajudes van ser acordades d'acord amb els criteris establerts per la Comissió Europea en matèria de competència i van estar sotmeses a la seva aprovació. En total, des de maig de 2009, les ajudes financeres compromeses en diverses formes de capital ascendeixen a 61.495 milions d'euros, dels quals 53.553 han estat aportats pel FROB i 7.942 milions han estat aportats per la indústria a través del FGD. Actualment s'han recuperat 2.686 milions, quedant en poder del FROB les participacions en Banc Mare Nostrum i BFA (Bankia), així com les obligacions convertibles corresponents a Banc CEISS i Banc Grup Caixa 3 per un total de 991 milions d'euros. A aquestes xifres caldria sumar els 1.304 milions d'euros obtinguts de la desinversió de BFA a Bankia.

En segon lloc, el FGD va establir un procediment per dotar de liquiditat, és a dir, adquirir als tenidors minoristes les accions no cotitzades d'entitats controlades pel FROB rebudes en el marc dels processos de conversió d´instruments híbrids en capital. Els fons compromesos pel FGD en aquesta actuació van ser 1.803 milions d'euros. El FGD ha venut la totalitat d'aquestes accions, rebent per elles un import de 673 milions d'euros.

El tercer grup d'ajudes fa referència als avals concedits per l'Estat a entitats de crèdit i a les garanties atorgades al comprador en les vendes d'entitats, fonamentalment, els esquemes de protecció d'actius. Pel que fa als avals concedits per l'Estat a les entitats, ascendeixen a un import total de 110.895 milions d'euros. S´ha continuat el seu procés de cancel·lació i a 28 de juny de 2016 s'havien tornat avals per valor de 109.836 milions, el 99% dels concedits, després dels venciments de les corresponents emissions.

Dels 2.686 milions recuperats per a les arques de l´Estat, 977 milions d'euros corresponen a CaixaBank en una operació de l'abril de 2013, procedents de les ajudes rebudes per Banca Cívica abans de la seva integració a l´entitat catalana. El FROB també ha obtingut 782 milions per la venda de la seva participació a Catalunya Banc i 712 milions per la venda de la participació a NCG (més 71 milions d'una venda realitzada el 2012). U total de 124 milions d'euros han estat amortitzats anticipadament per Liberbank en una emissió d'obligacions convertibles i 20 milions d'euros d'una amortització parcial per Ibercaja Banc d'una emissió d'obligacions convertibles.