16 de març de 2016
16.03.2016
Un 10% més que l'any anterior

La Generalitat recapta 165,42 MEUR en impostos a les comarques gironines

L'increment d'ingressos més destacat es registra amb Successions i també pugen els tributs vinculats amb el sector immobiliari

16.03.2016 | 14:21
Quadre-resum de la recaptació d´impostos per part de la Generalitat

La Generalitat va recaptar 165,42 MEUR en impostos a les comarques gironines durant el 2015, un 10,48% més que l'any anterior. Hi ha dues causes –o tributs, parlant en propietat- que expliquen aquest increment. Per una banda, la recaptació de Successions s'enfila d'un any per l'altre, passant dels 21,47 als 33,69 MEUR. I per altra banda, tot i que a Girona l'augment en la compravenda d'habitatges durant el 2015 ha estat més discret que a la resta de Catalunya (un 4% davant el 14% català), això no treu que els ingressos d'aquells impostos vinculats al sector immobiliari també creixen. De tot el llistat de tributs propis i cedits per l'Estat, entre els que van augmentar recaptació al territori hi ha també Patrimoni. Per contra, la recaptació procedent de la taxa turística va baixar.

L'any passat, la Generalitat va ingressar 165.426.114,76 euros procedents dels tributs propis i dels cedits per l'Estat a les comarques gironines. Dins el primer bloc s'hi troben l'impost sobre grans establiments comercials, el gravamen de protecció civil o la taxa turística. Dins del segon, els tributs que fan referència al sector immobiliari, Patrimoni, Successions i Donacions i els que es graven sobre el joc.

Si es miren els números globals, al territori l'any passat les arques públiques van recaptar 15,69 MEUR més que al 2014. Això suposa un increment del 10,48% respecte l'exercici anterior (aleshores, es van recaptar 149.733.483,90 euros). Si bé durant el 2015 la recaptació d'impostos a Girona ha continuat creixent, sí que ho ha fet a un ritme més atenuat que l'any anterior (al 2014, l'alça va ser del 15,45%).

A les comarques gironines, hi ha bàsicament dues causes que expliquen aquest nou augment. Per una banda, la recaptació de l'impost de Successions, que durant el 2015 creix més d'un 50% i passa dels 21,47 MEUR als 33,69.

L'altre motiu s'ha de buscar en aquells impostos vinculats al sector immobiliari: Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD). El primer tribut, entre d'altres, grava la compravenda de pisos de segona mà. El segon, les hipoteques al registre. A la demarcació, els ingressos per aquests impostos (104,9 MEUR) representen gairebé dues terceres parts de tot allò que va recaptar la Generalitat.

Durant l'any passat, a les comarques gironines, la recaptació d'ITP i AJD va créixer un 6% (el 2014, s'havien ingressat 98,59 MEUR). Ara bé, tot i ser números positius, el cert és que aquest increment se situa nou punts per sota de la mitjana catalana (on la Generalitat va ingressar un 15% més per aquests dos impostos).

Això, de fet, ja s'anticipava amb les estadístiques anuals referides al sector immobiliari. I és que, a la demarcació, l'augment en la compravenda d'habitatges –sobretot, de segona mà- ha estat més discret que a la resta del país. Durant el 2015, a les comarques gironines aquestes transaccions van créixer un 4% (es van vendre 294 habitatges més que l'any anterior). A Catalunya, per contra, l'increment va ser del 14%.

Dins del llistat de tributs propis i cedits per l'Estat, també n'hi ha d'altres que augmenten els ingressos d'un any per l'altre. En concret, a les comarques gironines, al llarg del 2015 la recaptació de l'impost de Patrimoni va enfilar-se un 74% (es van ingressar 498.800 euros) i el de grans establiments comercials ho va fer en un 36%, en part pels endarreriments acumulats, perquè l'impost es va recórrer davant del Constitucional (245.590 euros).

La taxa turística i els tributs sobre el joc, a la baixa

Per contra, a l'altra banda de la balança s'hi troben impostos com la taxa turística i els tributs que graven les rifes i el joc. Pel què fa a la taxa, la recaptació ha baixat lleugerament d'un any per l'altre, tot i que els ingressos sempre es mouen dins la ratlla dels 6 MEUR. Al 2014, a les comarques gironines la Generalitat va recaptar 6,40 MEUR derivats d'aquesta taxa, que paguen tots aquells qui pernocten en hotels o establiments del sector. L'any passat, van ser-ne 6,28 MEUR.

De totes maneres, descomptant Barcelona i la seva àrea metropolitana, la demarcació és el territori de Catalunya que més ha recaptat per la taxa turística (cosa que demostra l'empenta de les marques Costa Brava i Pirineu gironí). A Tarragona i Terres de l'Ebre, s'han ingressat 4,78 MEUR; i a les terres de Lleida, 840.295 euros.

Les dades de recaptació a les comarques gironines també recullen que, arran de la crisi, al territori la gent es gasta menys diners en casinos i bingos. I és que els ingressos procedents dels Tributs sobre el Joc han caigut un any més (passant dels 17,18 MEUR als 14,32). Per últim, l'estadística mostra com, durant el 2015, les arques públiques van ingressar 39.980 euros del gravamen de protecció civil (un tribut que paguen, entre d'altres, les indústries que fabriquen matèries perilloses o bé les companyies elèctriques).

L'any passat, arreu de Catalunya la recaptació líquida de la Generalitat pels impostos propis i cedits es va situar en 2.657,36 MEUR (un 16,75% més respecte el 2014). Pel què fa a la resta de demarcacions, a les comarques de Barcelona es van recaptar 2.317,24 MEUR; a les de Tarragona, 119,99 MEUR, i a les de Lleida, 51,74 MEUR. En global, tots els territoris han registrat increments d'un any per l'altre, que es mouen entre el 8 i el 19%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook