16 de març de 2016
16.03.2016
Arriba als 2.657 MEUR

La Generalitat recapta un 16% més d'impostos el 2015

Els tributs vinculats al sector immobiliari reflexen el creixement en la compravenda d'habitatges i la constitució d'hipoteques

16.03.2016 | 08:18
Quadre resum de la recaptació líquida.

La Generalitat va recaptar 2.657,36 MEUR en impostos durant el 2015, un 16,75% més que l'any anterior. En gran part aquest augment s'explica pels ingressos d'aquells tributs vinculats al sector immobiliari, que en global van pujar un 15,6%. Una alça que reflexa no només el creixement en la compravenda d'habitatges de segona mà, sinó també les noves constitucions d'hipoteques. De tot el llistat d'impostos propis i cedits per l'Estat, entre els que també van incrementar recaptació hi ha Successions o la taxa turística. Per contra, aquells que cauen són Donacions o grans establiments comercials. L'estadística del 2015 també recull els primers ingressos de tributs que fa poc han entrat en joc: en concret, l'impost sobre les nuclears i el d'emissions de gasos a l'atmosfera (que s'aplica a la indústria).

L'any passat, la Generalitat va ingressar 2.657.366.845,37 euros procedents dels tributs propis i els cedits (bé sigui total o parcialment) per l'Estat. Dins el primer bloc s'hi troben, per exemple, la taxa turística, grans establiments comercials o l'impost sobre les nuclears. Dins el segon, els tributs que fan referència al sector immobiliari, Patrimoni, Successions i Donacions o els que es graven sobre el joc.

Si es miren els números globals, durant el 2015 les arques públiques van recaptar 382,21 MEUR més que l'any anterior. Traslladada aquesta xifra en percentatges, això suposa un increment del 16,75% d'un exercici a l'altre (aleshores, es van ingressar 2.276.147.958,84 euros).

A l'hora de buscar els motius d'aquesta alça, el sector immobiliari hi té un gran pes. De fet, els tributs que s'hi vinculen (Actes Jurídics Documentats i Transmissions Patrimonials) representen més de la meitat de la recaptació global (en concret, el 54,11%). Per tant, el seu comportament sol ser un factor decisiu a l'hora de decantar la balança.

Creixen més d'un 15%

Durant el 2015, la recaptació d'aquests dos impostos s'ha arribat a enfilar més d'un 15%, situant-se en 1.437,9 MEUR. Una alça que, de fet, ja anticipaven les estadístiques de compravenda d'habitatges (sobretot, de segona mà) i de constitució de noves hipoteques. Al llarg de l'any passat, a Catalunya les vendes de pisos es van enfilar un 14%; i la signatura de nous préstecs destinats a habitatges ho va fer en un 25%.

Això, de retruc, es tradueix en més ingressos tributaris. Si es compren i es venen més pisos i cases de segona mà (l'obra nova va continuar en declivi) es recapta més. En concret, la Generalitat va ingressar més de 1.050 MEUR per Transmissions Patrimonials i més de 365 MEUR per Actes Jurídics Documentats (que entre d'altres, grava les hipoteques al registre).

Successions i taxa turística

Dins el llistat de tributs propis i cedits per l'Estat, també n'hi ha d'altres que augmenten els ingressos d'un any per l'altre. En concret, Successions va créixer un 70% (378,65 MEUR) o Patrimoni ho va fer en un 6,04% (457,07 MEUR).

En aquest bloc, també s'hi troba la taxa turística. En el global de Catalunya, durant el 2015 la seva recaptació va créixer un 6,29% (arribant als 43,12 MEUR). Per una banda, per l'increment de pernoctacions i més arribades de turistes; i per l'altra, per les inspeccions fetes per la Generalitat (entre d'altres, per combatre els apartaments il·legals).

Per altra banda, i a diferència del 2014, un altre grup de tributs que abandona els descensos i creix en recaptació són tots aquells referits al món del joc i les apostes. En concret, ho fan en un 4,11%, arribant als 199,5 MEUR.

Donacions i grans establiments, a la baixa

Per contra, a l'altra banda de la balança, entre aquells tributs que baixen recaptació s'hi troben impostos com el de Donacions (que cau un 11%, situant-se en 79,68 MEUR), el gravamen de protecció civil (que baixa un 85% fins als 3,51 MEUR) o el de grans establiments comercials (que baixa un 30%, fins als 21,19 MEUR).

De totes maneres, però, la davallada d'ingressos referida a aquest tribut que paguen les grans superfícies té una explicació clara, que s'ha d'anar a buscar als jutjats. Com que al 2012 el Tribunal Constitucional (TC) va fallar a favor de la Generalitat en el litigi que hi havia obert, i va permetre començar a recaptar l'impost, aquells endarreriments que hi havia acumulats han distorsionat la xifra de recaptació (que ara ja s'està estabilitzant).

De fet, els processos judicials també afecten la recaptació d'altres tributs. Això és el que passa, per exemple, amb el de les nuclears. Es va començar a ingressar durant el 2015, però al juliol el TC el va suspendre cautelarment durant mig any (fins al desembre no va desestimar el recurs i aixecar la mesura). Això fa que, ara, durant el 2016 la Generalitat hagi de cobrar els endarreriments, i que els 30,27 MEUR que va recaptar el 2015 per aquest tribut, en realitat, només corresponguin als primer semestre de l'any.

El de les nuclears és un dels tributs que va entrar en joc durant el passat exercici. També ho van fer el de provisió de continguts (7,3 MEUR) i el d'emissions de gasos a l'atmosfera, que paga la indústria (113.359 euros, que anirà incrementant gradualment la recaptació).

D'altra banda, al llarg del 2016, el llistat de tributs propis que recapta la Generalitat augmentarà. I és que aquest febrer ja s'ha començat a recaptar l'impost d'emissions contaminants a l'atmosfera que paga l'aviació comercial i, aquest mateix març, hi haurà els primers ingressos del d'habitatges buits.

Per contra, però, al llarg del 2015 la Generalitat ja ha començat a fer les primeres devolucions de l'impost sobre dipòsits en les entitats de crèdit, arran de la sentència del TC del maig de l'any passat que va declarar aquest tribut inconstitucional.

Dels 2.657,36 MEUR de recaptació líquida en impostos propis i cedits per part de la Generalitat, per demarcacions, a les comarques de Barcelona es van recaptar 2.317,24 MEUR; a les de Girona, 165,42 MEUR; a les de Tarragona, 119,99 MEUR, i a les de Lleida, 51,74 MEUR. En global, tots els territoris han registrat increments d'un any per l'altre, que es mouen entre el 8 i el 19%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook