03 de febrer de 2016
03.02.2016
Anàlisi de la situació

Les empreses familiars donen feina a 1,24 milions de persones a Catalunya

Un estudi de l'Institut de l'Empresa Familiar revela que aquestes societats aporten el 61,6% del VAB global català

03.02.2016 | 10:08

es empreses familiars ocupen 1,24 milions de persones a Catalunya malgrat que els anys de crisi han provocat la desaparició del 18,3% de les empreses familiars al conjunt de l'Estat, una taxa de mortalitat tres vegades superior a la de l'empresa no familiar (6,6%). Segons l'estudi "L'Empresa Familiar a Espanya 2015", elaborat durant els dos últims anys per l'Institut d'Empresa Familiar (IEF) i la Xarxa de Càtedres d'Empresa Familiar amb el patrocini del Banco Santander, gairebé el 92% de les empreses perdudes durant la crisi eren familiars.

L'estudi va ser presentat ahir pel president de l'Institut de l'Empresa Familiar, Javier Moll, president d'Editorial Prensa Ibérica (editora del Setmanari de l'Alt EMPORDÀ); el director general de l'IEF, Juan Corona, i els catedràtics José Carlos Casillas, María Concepción López i Ángel Meroño. L'anàlisi s'ha elaborat sobre una mostra de 142.000 empreses (només societats anònimes i limitades) amb almenys 10 treballadors o una facturació de 2 milions d'euros entre 2007 i 2013.

L'informe conclou que, de les empreses catalanes analitzades, 207.793, el 85,6%, són familiars, un percentatge sensiblement inferior a la mitjana del conjunt de l'Estat (88,8%). La comunitat de l'estat amb més empreses familiars és Castella-La Manxa, amb el 94,3%, mentre que la que en té un percentatge inferior és el País Basc, amb el 84,4%. En conjunt, 1,08 milions d'empreses privades de l'estat són de caràcter familiar, el seu pes en l'activitat econòmica equival al 57,1% del valor afegit brut del sector privat i donen feina a 6,58 milions de treballadors, que suposen el 67% de l'ocupació en el sector privat.

A Catalunya, les empreses familiars aporten el 61,6% del VAB global del territori. Quant a ocupació, les empreses d'aquesta tipologia aporten el 68,2% dels llocs de treball, una mica més que la mitjana espanyola.

Les empreses familiars que van superar la crisi van continuar generant ocupació a costa de perdre ingressos d'explotació i productivitat. Així, els ingressos dels 1,084 milions d'empreses familiars existents el 2013 van caure de mitjana el 0,5% respecte del 2007, mentre que la productivitat va descendir el 0,9% davant del nombre de llocs de treball creats que va pujar el 0,4%.  El director de l'IEF, Juan Corona, va destacar ahir que "a igualtat d'euro ingressat han seguit incrementant el volum d'ocupació" i va insistir que "han assumit perdre diners" però mantenir o augmentar els llocs de treball.  Les empreses familiars que han aconseguit mantenir-se actives el 2013 han incrementat el nombre de treballadors per cada milió d'euros ingressats, passant de 4,7 treballadors per milió d'euros facturats el 2007, a 5,1 milions el 2013.

Un alt valor afegit

Segons l'informe, el valor afegit que suposa l'empresa familiar al PIB és de 262,46 milions d'euros, 49,3 milions més que no aporten les no familiars.  Segons conclou l'estudi, les empreses familiars tendeixen a ser més petites en termes d'ingressos i més intensives en mà d'obra. Les empreses familiars de menys de 10 treballadors i menys de 2 milions de facturació (microempreses) són responsables del 87% del valor afegit brut privat, produït pel conjunt d'empreses d'aquesta mida.

Corona afirma que la reduïda dimensió de l'empresa familiar és un dels principals reptes que han d'afrontar i demana als partits polítics que conformin en el nou govern un marc legal tant en el mercantil com en el tributari, que afavoreixi el creixement d'aquest tipus de companyies.
Segons l'estudi, la mida mitjana de les empreses és de 28,8 treballadors i tenen una antiguitat de 33 anys, molt per sobre del promig del conjunt de les empreses (12 anys). La majoria de les societats tenen un àmbit de mercats espanyol o regional i només l'11,3% de les vendes procedeix de l'exterior, precisament per no poder afrontar la internacionalització per una qüestió de tamany. "El drama és que aquesta variable va dimensionada amb la qualitat del govern empresarial, la internacionalització o la professionalització", diu Corona.

Pel que fa a l'endeutament, en les empreses familiars ha augmentat 20 punts menys que en les no familiars, encara que ha crescut del 67,2% el 2007 al 73% el 2013.  Sobre el govern corporatiu, el 73% dels equips directius compta amb presència femenina, mentre que en el conjunt de les empreses espanyoles aquest percentatge és del 32%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook