29 de gener de 2016
29.01.2016
Amb 814 MEUR

CaixaBank incrementa els guanys un 31,4% el 2015

La ràtio de morositat es redueix vuit dècimes i se situa en el 7,9%, inclosa la cartera de Barclays

29.01.2016 | 07:49

CaixaBank va guanyar 814 milions d´euros en l´exercici del 2015, cosa que suposa un increment del 31,4% en relació amb el 2014. L´entitat presidida per Isidre Fainé explica que s´arriba aquest resultat gràcies a un bon comportament del marge brut del negoci bancari que s´ha situat en 7.726 milions d´euros, l´11,3% més, la contenció de les despeses recurrents, que cauen l´1,2%, i per les menors dotacions per insolvències que han estat de 1.593 milions, amb una reducció rellevant del 23,6%. Tot i això, l´aportació agregada de dotacions i sanejaments encara absorbeix 2.516 milions. La ràtio de morositat ha caigut vuit dècimes en un any i s´ha situat en el 7,9%, inclosa la cartera de crèdits de Barclays.

La incorporació dels comptes de Barclays ha ´´reforçat´´ els resultats de CaixaBank que ha vist com el seu marge d´interessos augmentava el 4,8%, les comissions ho feien en un 10,3%, la activitat d´inversió creditícia s´incrementava un 4,7% i el recursos de clients en un 9,1%.

La cartera de crèdits s´ha situat en 206.437 milions d´euros, amb aquest increment del 4,7% del saldo viu que ha suposat la incorporació de Barclays. La cartera també s´ha vist beneficiada per la producció de noves operacions de crèdit que han crescut un 27%, especialment els préstecs hipotecaris que ho han fet en un 57%, el de consum, un +48% i el destinat a empreses, un 23% més.

Els recursos totals de clients han sumat 296.599 milions d´euros, amb un increment del 9,1% per Barclays i del 3,2% sense aquesta entitat. Aquesta cartera ha estat condicionada per la desviació dels dipòsits a productes fora de balanç com les participacions en la cartera de fons d´inversió que ha augmentat el seu patrimoni en un 22% fins arribar als 39.244 milions d´euros.

L´evolució dels ingressos i les despeses han situat el marge brut en 7.726 milions d´euros, amb un increment de l´11,3%. El marge d´explotació, sense despeses extraordinàries, ha augmentat un 15,7% fins arribar als 3.663 milions.

L´activitat ordinària del negoci bancari, la suma dels marges d´interessos més les comissions, ha crescut un 6,5% i s´ha situat en 6.366 milions d´euros.

La partida de despeses cau l´1,2% si la comparació es fa en un perímetre homogeni. Si s´incorpora Barclays les despeses d´explotació augmenten un 7,7% fins als 4.063 milions.

Les pèrdues per deteriorament d´actius financers i altres absorbeixen encara 2.516 milions d´euros, tot i que amb una lleugera davallada en relació amb l´aportació que es va fer el 2014. En aquest agregat s´han reduït un 23,6% les dotacions per insolvències i han augmentat les altres dotacions.

La ràtio de morositat ´´accelera´´ la seva tendència a la baixa i se situa en el 7,9%, vuit dècimes menys que fa un any, tot i la incorporació de Barclays. La cartera de saldos dubtosos ha baixat fins els 17.100 milions d´euros, amb una reducció de 5.242 milions d´euro en termes equiparables.

El final de l´exercici ha estat marcat per la reducció del pes de les participades en els comptes de CaixaBank, cosa que ha permès complir amb un any d´antelació l´objectiu del Pla Estratègic de l´entitat de reduir en un terç el pes de consum de capital que suposa la cartera de participades i passar d´un 16% que hi havia el 2014 a un 10% aquest 2015. Amb aquesta operació, el pes del consum de capital s´ha reduït a l´entorn del 8%.

Al final de l´exercici, CaixaBank ha registrat una ràtio de solvència de l´11,6% en termes de Common Equity Tier 1 ´fully loaded´, que se situa en el 12,7% en termes de CET1.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook