31 de desembre de 2015
31.12.2015
Canvi de tarifes

L'1 de gener del 2016 porta lleugeres baixades en les factures de la llum i del gas

La major part dels peatges de les autopistes de Catalunya reduiran les tarifes

31.12.2015 | 12:40
Una bombeta de llum

Un any d´inflació sota mínims amb set mesos d´IPC en zona negativa explica que els preus de la majoria dels costos dels serveis quedaran congelats o aniran a la baixa a partir de l´1 de gener del 2016. D´aquesta manera, l´any començarà amb una menor càrrega econòmica per a la majoria de consumidors que rebin la factura elèctrica, la del gas o bé hagin de comprar una bombona de butà o adquirir un abonament de transport públic. Un dels preus que en la majoria dels casos també es reduirà serà el de determinats peatges d´autopistes de Catalunya com és el cas de l´AP-2, l´AP-7, la C-32 o els túnels de Vallvidrera o del Cadí que veuran com les tarifes aniran a la baixa, tot i que només en un 0,6%.
La factura elèctrica registrarà una reducció del 0,7% en la part de la tarifa regulada pel govern, cosa que suposarà una lleugera disminució de poc euros a l´any en la factura de la llum de la major part dels consumidors, uns 16 milions de clients, que estan acollits a la tarifa del Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) abans denominada com TUR (tarifa últim recurs).

Tot i aquesta davallada de la factura elèctrica del 0,7% en relació amb el preu del desembre, que suposa una caiguda del 2,8% en relació amb el preu del gener del 2015, l´organització de consumidors Facua denúncia que el govern del PP en aquests últims quatre anys de la seva legislatura ha incrementat el preu de la factura elèctrica en un 16,2% cosa que ha suposat que un client que té contractat una potència de 4,4 Kw amb un consum mensual d´uns 366 Kwh pagui uns 500 euros més a l´any que l´última legislatura del president José Luis Rodríguez Zapatero.

El govern va aprovar aquesta reducció de la tarifa elèctrica en la reunió de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics celebrada aquest 16 de desembre. La decisió del govern s´explica per la reducció en un 21% del preus unitaris en concepte del pagaments per capacitat que és el cost que es paga a les centrals de cicle combinat perquè estiguin a punt per activar-se per substituir els moments que s´atura o disminueix la producció energètica de les plantes d´energies renovables, segons recorda a l´ACN Joaquim Pareras, director de l´empresa ´Ipsom efficiency´.


La Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics també va decidir reduir el preu de la tarifa de gas natural. Així, la factura de gas natural també registrarà una caiguda en la tarifa del mes de gener que el govern espanyol ha fixat a l´entorn del 3% en relació amb l´última revisió del mes d´octubre. Des del desembre del 2014 el preu del gas comercialitzat s´ha reduït l´11,7%.

La bombona de butà es mantindrà durant els primers dies de gener al preu actual del 12,65 euros per unitat i no serà fins els segon dimarts del mes de gener que el Ministeri d´Indústria, Energia i Turisme determini un nou preu de l´ampolla.

Peatges congelats o a la baixa

Els preus dels peatges de les autopistes de les concessionàries aniran en general a la baixa a partir del gener del 2016 en el conjunt de l´estat espanyol. Una disminució que estarà l´entorn del 0,6%.

Les concessions de les autopistes que són propietat de la Generalitat veuran les tarifes congelades o amb una lleugera disminució. A més, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha multiplicat el nombre de casos que es poden acollir a bonificacions, cosa que suposa reduir el preu del peatge en determinats desplaçaments o alliberar de peatge alguns recorreguts entre localitats pròximes.

Mantindran congelades les tarifes l´autopista C-32 del Garraf i la C-33, entre Barcelona i Montmeló també mantindrà les mateixes tarifes que el 2015.

Per contra, registraran una petita reducció del 0,6% en el peatge les autopistes C-32 del Maresme i els Túnels de Vallvidrera i el Cadí.

Les autopistes que són propietat del Ministeri de Foment en general registraran una caiguda de preus del 0,6% en relació amb els vigents aquest 2015. En el cas de l´AP-2 entre Saragossa i el Mediterrani, passant per Lleida, els preus es reduiran en un 0,64%.

L´AP-7 entre La Jonquera-Montmeló-Barcelona i Tarragona també disminuiran la tarifa en un 0,64%.

El cànon de l´aigua congelat

L´Agència Catalana de l´Aigua, que controla el cànon de l´aigua, que suposa un 30% de la factura de l´aigua que reben els consumidors, ha decidit congelar aquesta partida de la factura. Seran els municipis o les empreses subministradores les que hauran de decidir sobre la resta de la factura

D´altra banda, el segell de correus s´incrementarà i en aquest cas la carta ordinària amb destí al territori estatal amb un pes menor de 20 grams passarà de costar 0,42 cèntims a 0,45 cèntims.

Transport públic congelat o a la baixa

La tarifes del transport públic de Catalunya que es regulen des del Departament de Territori i Sostenibilitat han quedat congelades en la major part dels casos. Per volum de passatgers destaca en l´àrea metropolitana de Barcelona el preu de la T-10 i la T-4 que mantindran els mateixos preus que el 2015.

A més, Territori i Sostenibilitat ha aprovat una sèrie d´incentius i bonificacions on destaca que la T-12 destinada fins ara als adolescents de menys de 13 anys aquest 2016 s´ampliarà fins el 14 anys.

La Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB han acordat rebaixar fins a un 9% el preu dels bitllets de la T-Mes, la T-Trimestre i la T-Jove de 2 a 6 zones. Així, per exemple el preu de la T-Mes per 2 zones passarà a costar de 77,45 a 71 euros reduint-se un 8,33%, la T-Mes per 4 zones passa a costar de 124 a 122 euros (1,61% menys) i el mateix bitllet per 6 zones, que costava 153 euros, a partir de l'1 de gener valdrà 150 euros (1,96% menys).

Per la seva banda, el preu de la T-Trimestre per 2 zones s'abaixa un 9% i passa a costar de 211 a 192 euros, mentre que la T-Jove també per 2 zones passa d'un cost de 155 a 142 euros.

La reducció del preu dels tres títols s'aplicarà també forma automàtica als abonaments socials per a les famílies monoparentals i nombroses, també de 2 a 6 zones. Amb aquest ajust de preus, s'elimina del sistema tarifari integrat la T-50/30 de 2 a 6 zones, ja que la T-Mes ofereix més prestacions al mateix preu.

La mesura, que sorgeix d'una proposta inicial de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), suposa una despesa d'1,29 milions d'euros que es repartiran de forma proporcional les tres administracions, segons el Pla Marc de finançament acordat l'any 2014.

D'altra banda, es mantenen congelades per al 2016 les tarifes del transport públic a la resta d'ATM de Girona, Lleida i Tarragona.

Regionals de Renfe

Així mateix, en relació amb les tarifes dels serveis regionals de Renfe a Catalunya, aquestes també queden congelades excepte les dels trajectes de les línies R15 i R16 entre Barcelona i les Terres de l'Ebre, que s'abaixen entre un 12% i un 20%. La mesura s'ha pres per acabar amb les diferències tarifàries dels actuals serveis de Renfe que comuniquen Barcelona amb poblacions de fora del territori català, on la competència per fixar les tarifes correspon a l'Estat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook