31 de agost de 2015
31.08.2015
Segons Hisenda

El dèficit públic de l'Estat cau un 17% entre gener i juliol

La millora de l'economia incrementa els ingressos en un 4% i disminueix les despeses en un 1,2%, en termes no financers

31.08.2015 | 13:20

El dèficit públic de l'Estat s'ha reduït un 17% entre gener i juliol de 2015, en relació al mateix període de l'any anterior, segons ha publicat aquest dilluns el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en un comunicat. En els set primers mesos de l'any, l'Estat ha registrat un dèficit de 26.773 milions d'euros. En termes de PIB, el dèficit és equivalent al 2,44% enfront del 3,05% registrat al juliol de 2014. Aquesta reducció del dèficit de l'Estat es deu a l'augment dels ingressos en un 4% i al descens de les despeses 1,2% no financeres, xifres que reflecteixen la millora de l'activitat econòmica durant els set primers mesos de l'any.

Les dades d'execució del mes de juliol inclouen la liquidació definitiva del sistema de finançament de les comunitats autònomes i corporacions locals corresponent a l'exercici 2013, que afecta tant els ingressos de l'Estat (per les quantitats que es reben de les administracions territorials) com a les despeses (per les quanties que l'Estat els ha de transferir). La liquidació del sistema de finançament autonòmic de l'any 2013 ha resultat a favor de les comunitats autònomes per import de 1.732 milions, mentre que la liquidació de les entitats locals resulta a favor de l'Estat per import de 524 milions d'euros.

Recursos no financers de l'Estat

En el període gener-juliol, els recursos no financers de l'Estat ascendeixen a 100.785 milions, amb un creixement interanual del 4%. Aquest resultat es deu a la favorable evolució dels ingressos impositius que presenten un ritme de creixement interanual del 5,9%, fins a un total de 85.856 milions, reflectint la millora de l'activitat econòmica i de l'ocupació. Els impostos sobre la producció i les importacions creixen un 7,5%, principalment pel gran dinamisme de l'IVA, que registra un creixement del 8,1% respecte l'any anterior.

També cal destacar l'augment dels impostos de caràcter mediambiental, que en el seu conjunt s'han incrementat més d'un 52%. Aquest augment dels impostos mediambientals es deu a la recaptació de les noves figures impositives que es van crear per finançar els costos del sistema elèctric. Els impostos corrents sobre la renda i el patrimoni, que inclouen els ingressos per IRPF i Impost sobre Societats han crescut un 3,4% fins al juliol, tot i la rebaixa d'impostos de la reforma fiscal.

L'augment dels recursos impositius i transferències entre administracions compensa els descensos registrats en les rendes de la propietat, que disminueixen un 44,3%. Igual que en mesos anteriors, aquest descens es deu dos factors: la caiguda de dividends pel descens dels corresponents al Banc d'Espanya i els menors ingressos per interessos, que disminueixen un 52,6%.

El descens d'interessos es deu al fet que el 2015 s'ha fixat un tipus d'interès del 0% per a tots els préstecs que tinguessin les comunitats autònomes i les entitats locals amb càrrec als mecanismes extraordinaris de finançament, mentre que en el primer semestre de 2014 els interessos meritats del Fons de Liquiditat Autonòmica i Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors van ascendir a 1.421 milions.

Despeses no financeres de l'Estat

Les despeses no financeres de l'Estat han estat 127.558 milions, un 1,2% menys que en el període gener-juliol de 2014. Als efectes d'una comparació homogènia entre els dos períodes, cal assenyalar que el 2015 s'inclouen dues operacions sense correspondència en el mateix període de l'any anterior: l'extracost per la producció d'energia elèctrica en els territoris no peninsulars i la devolució del 25% de la paga extra de 2012. Descomptant les dues operacions, en termes homogenis, les despeses caurien un 1, 8% fins al juliol.

Les transferències corrents entre administracions públiques, que són la partida de major volum representant el 57% de les despeses, disminueixen un 2,9% interanual. Això es deu fonamentalment al descens de les transferències als Fons de la Seguretat Social que cauen un 14,2% pel descens del 30,8% de les destinades al Servei Públic d'Ocupació Estatal, reflectint així la bona evolució del mercat laboral.

En sentit contrari, augmenten les transferències als organismes de l'Administració Central, un 4,5%, així com les transferències a les comunitats autònomes que creixen un 1,3%, amb 43.042 milions, xifra que recull els resultats de la liquidació definitiva de l'exercici 2013. Les transferències a les corporacions locals han estat de 9.921.000, un 0,8% menys que el 2014, reflectint el resultat de la liquidació del 2013.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema