27 de agost de 2015
27.08.2015
Empenta de la demanda interna

El PIB espanyol creix un 1% durant el segon trimestre

L'economia s'expandeix un 3,1% interanual al conjunt de l'Estat, segons ha publicat l'INE aquest dijous

27.08.2015 | 11:36
Monedes d´euro

L'economia espanyola ha registrat un creixement trimestral de l'1,0% en el segon trimestre del 2015, segons les dades de Comptabilitat Nacional que ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta taxa és una dècima superior a la registrada durant el primer trimestre de l'any (0,9%). El creixement respecte al mateix trimestre de l'any anterior se situa en el 3,1%, davant del 2,7% del trimestre precedent. La demanda nacional contribueix en 3,3 punts al creixement anual del PIB en el segon trimestre de 2015, fet que suposa dues dècimes més que en el primer trimestre (3,1 punts), mentre que la demanda exterior millora la seva aportació en dues dècimes (de -0,4 a -0,2 punts).

Pel que fa a l'entorn europeu, en el segon trimestre de 2015 la Unió Europea (UE-28) experimenta un creixement trimestral positiu (0,4%), similar al registrat en el trimestre precedent. Per la seva banda, l'Eurozona (UEM-19) registra una variació del 0,3%,una dècima menor que la del trimestre anterior. Entre les principals economies europees el comportament és diferent. D'una banda, Alemanya i el Regne Unit presenten taxes de creixement superiors a les del trimestre precedent (Alemanya del 0,4% enfront del 0,3% i el Regne Unit del 0,7% enfront del 0,4%). Per altra banda, França, Holanda i Itàlia registren creixements inferiors als del trimestre anterior (França del 0,0% enfront del 0,7%, Holanda del 0,1% enfront del 0,6% i Itàlia del 0,2% enfront del 0,3%).

La despesa en consum final de les llars experimenta un creixement anual del 3,5%, taxa similar a la registrada el primer trimestre, com a conseqüència del comportament conjunt dels diferents tipus de béns i de serveis que l'integren. Per la seva banda, la despesa en consum final de les administracions públiques presenta una variació anual de l'1,0%, vuit dècimes superior a la del trimestre precedent. La formació bruta de capital fix registra una taxa de creixement del 6,1%, taxa similar a la registrada en el trimestre anterior. Atenent als diferents tipus d'actius, els materials presenten una taxa del 6,8% mantenint-se també la seva evolució estable amb respecte al trimestre precedent. Per la seva banda, la inversió en productes de la propietat intel·lectual creix un 2,0%, dues dècimes menys que en el primer trimestre de 2015.

La inversió en actius de la construcció millora en una dècima la seva taxa anual, que passa del 5,0% al 5,1%, com a conseqüència del comportament tant de la inversió en habitatge com de la inversió en altres construccions. La demanda d'actius de béns d'equip presenta un creixement del 9,2% en el segon trimestre, enfront del 9,6% del trimestre anterior, en sintonia amb l'evolució conjunta dels indicadors de producció i volum de negoci industrial i de comerç exterior d'aquest tipus de béns.

Exportacions i importacions

Les exportacions de béns i serveis augmenten en un punt el seu creixement, passant del 5,0% al 6,0%. En el cas dels béns, s'observa una desacceleració de dues dècimes (del 5,2% al 5,0%). Les exportacions de serveis no turístics experimenten un increment del 12,0%, fet que suposa 5,2 punts més que en el trimestre anterior (6,8%). Finalment, la despesa de no residents en el territori econòmic augmenta en 1,5 punts la seva taxa anual (del 1,2% al 2,7%).

Per la seva banda, les importacions de béns i serveis acceleren el seu ritme de creixement, passant del 7,0% al 7,2%. Analitzant tots els seus components, les importacions de béns
presenten un augment de 0,5 punts respecte al trimestre anterior (la taxa de variació anual passa del 7,5% al ??8,0%). Per la seva banda, les importacions de serveis no turístics registren una taxa del -0,1%, fet que suposa 2,7 punts menys que en el trimestre precedent (2,6%). Finalment, la despesa dels residents a la resta del món augmenta en 4,3 punts el seu creixement aquest trimestre, passant del 10,0% al 14,3%.

El valor afegit brut de les branques industrials augmenta en 0,6 punts el seu creixement, passant del 2,9% al 3,5%. Pel que fa a la indústria manufacturera, la taxa anual accelera el seu creixement del 2,8% al 3,8%, en línia amb l'evolució de la demanda d'aquest tipus de béns. De forma coherent amb l'evolució de la demanda d'actius de la construcció i de l'ocupació en aquesta activitat, el valor afegit brut d'aquest sector millora en 0,1 punts el seu creixement, des del 5,7% al 5,8%. Per la seva banda, el valor afegit de les branques dels serveis accelera el seu creixement en aquest trimestre, passant del 2,7% al 3,0%, com a conseqüència del millor comportament en la major part de les activitats. Finalment, les branques primàries registren una variació anual del 2,2% enfront del -2,6% del trimestre anterior.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema