17 de desembre de 2011
17.12.2011
Crisi econòmica

El CAREC proposa reduir la cotització social i apujar l'IVA

El consell assessor del Govern recupera les taxes i els preus públics per regular la demanda de serveis públics

17.12.2011 | 15:19

El Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) presidit per Salvador Alemany ha entregat dos nous informes al Govern, un sobre fiscalitat i l'altre amb propostes per impulsar la petita i mitjana empresa de Catalunya. El CAREC planteja, com a mesura a curt termini, la reducció de les cotitzacions de les empreses a la seguretat social que s'hauria de compensar principalment amb un augment de l'IVA i també amb imposicions especials en el turisme. A més, l'informe també recupera la recomanació d'introduir taxes i preus públics com a elements per regular la demanda de serveis públics, que ja s'incloïa en anteriors informes.

Segons l'informe del CAREC, la reducció de les cotitzacions a la seguretat social, juntament amb la reforma col?lectiva que s'està negociant, suposaria una reducció del cost laboral que s´hauria de traduir en una disminució de preus i, de retruc, en un impuls de les exportacions de les empreses.

Aquesta mesura que l'informe situa que s'hauria d'aplicar a curt termini implicaria una baixada dels ingressos per part de l'administració pública que s'hauria de compensar amb increments d'impostos. Els assessors aposten, principalment, per un augment de l'IVA que aniria acompanyat de taxes en algunes formes específiques de consum com una taxa turística, l'increment d'alguns punts en les rendes de capital i d'alguna altra mesura financera d'acompanyament. En tot cas, l'informe apunta que el gruix de la compensació vindria per l'augment de l'IVA i assenyala que "en l'actual procés d'harmonització fiscal l'IVA mostra prou recorregut fins arribar a les mitjanes europees".

El CAREC no fixa el càlcul concret del percentatge que s'hauria d'aplicar ni en la rebaixa de cotització social ni en la pujada d'impostos i ho deixa en mans de l'administració. "El càlcul concret és complex i no és fàcil quantificar fins a quin punt un increment de tipus de l'IVA es traduirà en un increment de la recaptació. En aquest cas l'administració hauria d'analitzar quin pot ser l'augment assumible", conclou l'informe.

Dins de les mesures a curt termini, el CAREC també destaca que no es considera adient la reintroducció de la desgravació fiscal a l'IRPF per a la inversió en habitatge, que cal mantenir el criteri de deflactació dels trams de la tarifa de l'IRPF, avançar en l'harmonització europea del règim fiscal aplicable a les rendes fàcilment deslocalitzables i l'aplicació més extensiva del tipus reduït de l'IVA en serveis essencials en els àmbits de l'educació i al sanitat.

En relació a les mesures orientades a mig termini, el consell assessor planteja una revisió de les deduccions de l'Impost de Societats, la compensació de bases imposables negatives, l'impost sobre les transaccions financeres, una revisió dels béns i serveis que actualment tributen al tipus reduït o super-reduït així com l'aplicació del criteri "caixa" i no de "meritament" en l'IVA.


Facilitar el creixement de les pimes

El segon informe que el CAREC a fet a mans del Govern analitza la dimensió de les empreses de Catalunya i identifica les principals "rigideses" i "obstacles" a què han de fer front.

La diagnosi de l'informe sobre la situació empresarial a Catalunya constata que la dimensió mitjana de l'empresa catalana és inferior a la d'altres països amb un grau de desenvolupament similar. És a dir, remarca la importància de les petites i mitjanes empreses. Per evitar l'estancament de les empreses en formats de petita dimensió, l'informe recomana potenciar aquest sector tot i assenyalar que qualsevol decisió de discriminació positiva en relació a les pimes ha de ser temporal.

La principal proposta del CAREC per superar les barreres que limiten el creixement de les empreses és eliminar que l'impost de societats "salti" del 25% al 30% quan una empresa passa de pime a gran empresa.

Entre les propostes, també destaca la presència de consellers independents en els consells d'administració per afavorir un "canvi cultural" de les empreses i l'informe reclama a l'administració que faciliti vies de finançament al sector privat com a alternativa al crèdit bancari.

El CAREC ha estat treballant en aquests dos informes des del setembre i ara correspon al Govern decidir si aprofundeix en les diferents propostes i si s'aplica en actuacions concretes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook