La Fundació Dalí ha obtingut el finançament per liderar un projecte de cooperació en el marc del Programa Europa Creativa que durà a terme amb el Museu Rodin de París i els advocats italians CBM & Partners Studio Legale de Milà. També tindran com a associats el Museu Reina Sofia de Madrid i la Fundació Henry Moore de Leeds. La iniciativa permetrà crear uns estàndards internacionals per a l'estudi i la gestió de l'obra escultòrica mitjançant la tecnologia blockchain. Aquests estàndards es podran aplicar a l'obra d'artistes consagrats com Dalí i Auguste Rodin, però també a vius, i s'adaptaran a la normativa específica de cada país.

Es començarà a treballar en l'àmbit d’Espanya, França i Itàlia per seguir ampliant aquesta selecció en altres estats europeus. El projecte parteix del coneixement que tant la Fundació Dalí com el Museu Rodin tenen de l'obra dels artistes que representen i de l'expertesa assolida a partir de les particularitats amb què s'han trobat en l'estudi i catalogació dels seus corpus creatius.

Els resultats del projecte hauran de permetre definir i classificar de manera sistemàtica l'obra original, l'obra seriada i les reproduccions d'obra d'un gran ventall d'escultors, i pot beneficiar la gestió de la producció de futurs creadors de l'àmbit tridimensional. Es vol, així, donar visibilitat a la producció escultòrica i a la professionalització d'aquest sector a través d'una xarxa específica de col·laboració europea.

La subvenció que ha concedit la Unió Europea per aquest projecte és de 200.000 euros, gairebé un 80% del qual serà gestionat per la Fundació Dalí. Aquest projecte està liderat pel Centre d'Estudis Dalinians de la Fundació Dalí.

La durada del projecte és de dos anys i preveu la publicació d'una web específica i la celebració d'una conferència internacional per difondre'n els resultats.