Malgrat que l’aigua és un recurs finit i valuós, les societats modernes han oblidat els vells costums d’aprofitar-lo amb saviesa. Al llibre L’aigua a pagès (Brau), l’historiador Llorenç Ferrer analitza l’ús que en feien els nostres avantpassats, les eines que empraven i les enginyoses solucions per no malbaratar-la. L’autor fa una dura crítica a la situació actual a l’epíleg «Esgotar l’aigua» incidint en que la humanitat «va començar el camí cap a la pròpia destrucció» quan es va pensar «que es podia fer el que es volgués amb els recursos hídrics i que la natura es podia domesticar i dominar».

Llorenç Ferrer és un especialista del món rural. A aquest nou llibre l’han precedit, dins la col·lecció «Eines i feines», Eines i feines de pagès, Eines i feines dels oficis i Estris i atuells de la casa de pagès. L’autor explica que, amb la diversitat geològica de Catalunya, hi ha hagut maneres molt diferents «de relacionar-se amb l’aigua». Ferrer ha anat estudiant com s’aprofitaven «de forma racional» les aigües superficials, les subterrànies, la de pluja. També com es consumia, quelcom que va canviar amb el capitalisme que potenciava el consum i la producció en massa.

Ferrer analitza també l’aigua com a font d’energia i com a producte, com per exemple, la producció de gel «que es feia en àmbit rural però es consumia a ciutat o l’aprofitament de l’aigua salada per convertir-la en sal. També es parla de l’aigua «com a medecina». «Davant les incerteses de les malalties pot acabar tenint un cert poder màgic, sigui de forma objectiva o no», explica l’autor evocant les fonts santes i per on raja aigua especial com les fonts picants, pudoses o de ferro. Les acompanyen components religiosos que «aporten seguretat en un món molt insegur». També l’obertura de balnearis «per anar a prendre les aigües cosa que generarà que molts pobles es posin de moda». El llibre, que inclou moltes imatges històriques, il·lustracions d’eines i refranys, es conclou amb una extensa bibliografia i un llistat ampli de museus, molins, mines, entre altres, per visitar.