Al llarg dels mesos, l’Arxiu Municipal de Roses presenta a través del seu apartat web El Document del Mes, testimonis en diferents formats, ja siguin articles, cartes, fotografies, actes de sessions, plànols,... que donen a conèixer des dels fets més transcendents fins a curiositats de la història recent del municipi. Aquest desembre, el document escollit és l’esbós artístic realitzat per l’artista Jaume Turró "Xameca" per a la decoració d’una font pública situada a la plaça Sant Pere.

Es tracta d'un document de gran senzillesa i fet amb retolador. Al marge esquerre del mateix, Jaume Turró va escriure un seguit d'apunts per explicar a l'Ajuntament del moment quina era la seva proposta. L'artista apuntava en aquesta breu descripció que l'esfera situada a la part superior de la font es decoraria amb un mosaic amb el mateix sistema dibuixat en el croquis.