El doctor en Filologia Catalana i traductor figuerenc David Guixeras acaba de veure publicat l’edició crítica i traducció que ha fet del Regiment de la cosa pública de Francesc Eiximenis (1330-1409), escriptor franciscà català del qual és un reconegut especialista. Aquest llibre, ara editat per Barcino, és el tractat polític que Eiximenis va dedicar als jurats de la ciutat de València el 1383. Una de les particularitats d’aquesta versió és que és la primera edició crítica feta directament des del millor manuscrit conservat.

Regiment de la cosa pública sintetitza les idees polítiques d’Eiximenis relatives al govern de l’estat i, en particular, de la ciutat. Tot i partir del Communiloquium de Joan de Gal·les, ell el refà i l’adapta als seus propòsits, afegint-hi tot de materials propis, excursos narratius i nombroses observacions amb contingut polític o ideològic. És, sens dubte, una obra fonamental en la configuració del sistema del pactisme català. El llibre va constituir, més endavant, el tercer tractat (capítols 357-395) del Dotzè del Crestià. Totes dues obres van perdurar a la Sala del Consell de València i van accedir ben aviat a la impremta: primer el Dotzè (1484), després el Regiment (1499). Actualment es conserven tres manuscrits del Dotzè i diversos exemplars de les dues edicions incunables.