Un treball d’investigació sobre les desamortitzacions a Castelló d’Empúries al segle XIX de la doctora en Història Moderna Montserrat Moli Frigola s’ha endut la cinquena beca de recerca històrica Jeroni Pujades que concedeix l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a través del Museu d’Història Medieval. Es dona la circumstància que Montserrat Moli és una gran coneixedora d’aquest tema, ja que la seva tesi doctoral està centrada en les desamortitzacions a Girona i Barcelona. El treball, a més, pot obrir moltes portes perquè pràcticament ningú l’ha estudiat centrant-se en el cas de Castelló d’Empúries.

Aquest treball guanyador pretén investigar, doncs, principalment el destí dels béns de les cinc comunitats de regulars de Castelló d’Empúries (dominics, mercedaris, agustins, franciscans i clarisses), i dels béns dels seculars (Comunitat de Preveres, Hospital Major de Pobres), així com també les propietats dels carlins, propis i comunals en el context històric, polític, social i econòmic de les diferents desamortitzacions del segle XIX (Mendizábal de 1836, Espartero de 1841 i Madoz de 1855). També es pretén estudiar el destí dels béns a la vila dels regulars benets de Sant Pere de Rodes, i dels seculars del Bisbat i la Catedral de Girona, i de la Comanda de Sant Llorenç de les Arenes, així com també el destí de les propietats del clergat i institucions castellonines fora del municipi, entre altres.

Publicació del treball

La Beca Jeroni Pujades, que està dotada amb 3.005 euros, es va crear per promoure la investigació i la recerca sobre la història de la vila i, per extensió, del comtat d’Empúries. És, a més, fruit d’un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona. Cal matisar que, sortosament, la beca comporta la publicació de l’obra guanyadora.