La campanya d'excavacions a Santa Margarida, a Sant Martí d'Empúries, ha posat al descobert els primers indicis del que es creu pot ser una part de la Basílica-Catedral de l'antic Bisbat d'Empúries, un edifici molt singular pels pocs que es conserven a Catalunya. Els treballs han permès confirmar la situació del conjunt episcopal tardoantic, i, sobretot, descobrir aquest temple, una de les edificacions més importants del conjunt que ocupa unes dues hectàrees, tal i com han demostrat les prospeccions geofísiques. La intervenció només ha permès recuperar una part de la planta però els elements conservats –com els pilars de la nau sud- permeten calcular que la basílica tindria una amplada d'entre 13 i 14 metres i una longitud superior als 20, quelcom que es corroborarà en futures excavacions. En aquesta fase no ha aparegut encara el Palau Episcopal.

L'arqueòleg Pere Castanyer, del Museu d'Arqueologia Catalunya-Empúries i investigador del projecte de recerca, ha qualificat la troballa "d'extraordinària pel país perquè ens permet tenir un fil històric que arrenca des de l'època grega, segle IV, fins al segle XVIII que correspon a l'última pervivència de l'església de Santa Margarida. Els treballs s'emmarquen dins un projecte d'estudi de les àrees portuàries de l'antiga Empúries. De fet, just al peu dels camps on han treballat hi hauria hagut un estuari que connectava amb el mar, quelcom que significaria que el port tardo-antic podia haver estat ubicat en aquesta zona.

Les excavacions també han posat al descobert diverses tombes, dues de les quals buïdes, un peu d'altar i un "tresor" amb 182 monedes de bronze baix imperial, datades entre principis segle IV i mitjans del V, que van aparèixer sota un escaló, potser on foren amagades per una situació de perill. "Devien estar dins una bossa de cuir que es va desfer", ha comentat l'arqueòleg Marc Bouzas.

Monedes localitzades al jaciment de Santa Margarida GEMMA TUBERT/ACN

Per Castanyer el fet que les restes es trobin en una zona inexplorada on no hi hagut poblament -ara és un camp de conreu particular que el propietari permet excavar- és excepcional i obre "unes àmplies perspectives de recerca, museïtzació i recuperació patrimonial per Empúries extraordinàries". Marta Santos, responsable del MAC-Empúries, ha reconegut que "és un jaciment amb molt interés" tant per Empúries com per l'Escala. Santos ha agraït la col·laboració de l'Ajuntament i dels propietaris del terreny.

L'arqueòleg Pere Castanyer ha explicat, durant la presentació oficial dels treballs, que la descoberta no ha estat una casualitat sinó que ha partit de recerques prèvies, algunes tan antigues que van tenir lloc als anys seixanta puntualment a l'interior de l'església de Santa Margarida. Ja el 2005, van unir esforços el Museu i la Universitat de Girona que van permetre excavar a l'interior del temple i descobrir les restes de "la piscina baptismal" on els fidels eren batejats de cos sencer.