El Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d'Empúries ha rebut recentment la donació particular d'un conjunt de 39 peces i objectes de diferents èpoques històriques i de gran valor cultural, històric i patrimonial, que passen a formar part del fons històric i arqueològic del museu.

El Museu d'Història Medieval, del Departament de Patrimoni Històric i Museus de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, ha rebut la donació dels objectes de part de Martín Guirado, un col·leccionista particular castelloní que ha manifestat el seu desig que aquestes peces formin part del patrimoni històric i cultural del municipi i que es conservin i s'exposin al museu. Aquesta és la segona ocasió que aquest col·leccionista local dóna objectes de la seva col·lecció particular al museu. Des del museu, agraeixen el gest desinteressat del particular.

El conjunt d'objectes i béns mobles està format per 13 monedes d'època moderna i contemporània, concretament entre els anys 1658 i 1879; 11 bales de mosquet, fetes de plom, d'època moderna (dels segles XVII i XVIII); tres insígnies de bronze i un precinte de plom del segle XIX (ca 1800); cinc objectes metàl·lics diversos, dels segles XVIII i XIX; dues figures petites en forma de cavallets, fets d'estany (ca 1890); una sivella de ferro per a cinturó, probablement del segle XIX; dos fragments de bola de canó, de ferro, del segle XVIII; i finalment també el canó de ferro forjat d'un mosquetó de pedrenyal, d'aproximadament l'any 1750, una peça d'una alta qualitat d'elaboració i, per tant, una bona arma de foc.

Pel què fa a les monedes que han estat donades al museu, es tracta d'un conjunt numismàtic molt interessant i de gran valor cultural. Són monedes de diferents èpoques, la major part de coure o d'aliatge de ferro, i totes estan en molt bon estat de conservació; la més antiga data de 1658 i la més moderna de l'any 1879, i són de diferents valors (de 5 o 10 cèntims de pesseta, o de quatre quarts), d'ús corrent a l'època corresponent. Pertanyen als períodes dels regnats de Carles III, de Ferran VII, d'Isabel II i d'Alfons XII, entre altres.

Les onze bales de plom donades corresponen a la munició de mosquet, una arma de foc portàtil llarga dels soldats d'infanteria utilitzada entre el segle XVI i el segle XVII. De la col·lecció d'objectes donats destaca especialment un canó de ferro forjat d'un mosquet de pedrenyal, es disparava amb una metxa i es recolzava en una forqueta, ja que era una arma pesant i llarga (el canó fa 72 cm); era l'evolució de l'arcabús, i el sistema de foc consistia a aplicar-hi una metxa i utilitzava bales de plom o de ferro.

Els objectes es conservaran al Museu i alguns passaran a formar part de la col·lecció permanent. L'Ajuntament ha informat que el Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d'Empúries prossegueix amb la seva missió de conservar, protegir, recuperar i difondre el patrimoni històric i cultural de Castelló d'Empúries; alhora agraeix les donacions de peces i fa una crida a tothom qui vulgui cedir o donar objectes i peces perquè puguin formar part del patrimoni històric i cultural del municipi.