Feia molt de temps que els responsables del Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó de Castelló d'Empúries ho esperaven i, finalment, ha estat possible. Es tracta de la restauració i conservació de les dues bigues de fusta originals del segle XIV, amb restes de policromia, que es preservaren durant la reforma feta a l'edifici entre els anys 1999 i 2000. L'actuació, duta a terme per dues restauradores del Centre de Servei de Béns Mobles de Catalunya, inclou també les restes de dues mènsules, «un autèntic tresor del patrimoni cultural, artístic i històric» que ja havien estat extretes d'una de les bigues el 1998 i restaurades el 2001, i un fragment de tapajunts policromat.

Tots aquests elements es troben ubicats a la planta baixa de la Cúria comtal i formaven part de l'enteixinat original de fusta del sostre d'aquest edifici que es van preservar. També tenien la funció de sostenir el pes del primer pis. Per fer possible aquests treballs, que es van iniciar el 26 d'octubre i es preveu que s'acabin a finals d'aquesta setmana, la Generalitat li ha concedit a l'Ajuntament una subvenció de 2.589 euros, un 40% del cost total. També el Centre de Restauració es fa càrrec de les anàlisis fisicoquímiques de fusta i pigments, així com de la documentació fotogràfica de tot el procés.

Les mènsules de fust es van retirar el 1998 i restaurat el 2001. Foto: Carles Aymerich/CRBMC

Atacs massius d'insectes

Atacs massius d'insectesLes dues bigues tractades i que presentaven «un estat de conservació dolent» són de grans dimensions. Fan uns 50 centímetres d'amplada i 6 metres de llarg, i estan ubicades a quasi tres metres d'alçada. Les dues patien atacs massius d'insectes xilòfags cosa que els ha provocat pèrdues i debilitat. «Probablement també tenien alts relleus que les decoraven, però que en algun moment de la història semblen haver estat arrencats», comenta Jordi Canet, responsable de l'equipament. L'edifici, adquirit pel consistori als anys noranta, va acollir l'antiga Cort de l'Audiència General del Comtat d'Empúries, la Cort ordinària, la presó, la notaria pública comtal i l'arxiu dels comtes. Posteriorment va patir l'abandonament. Potser, fins i tot, algun incendi, ja que una de les bigues presenta un aspecte enfosquit pel sutge. A banda de les capes de calç també hi havia dipòsits de pols i fusta afegida. L'actuació actual pren com a criteri «la mínima intervenció i el màxim respecte» fent ús de tècniques amb materials estables i compatibles amb l'obra.