El Museu de l’Empordà ha rebut dues subvencions de la Generalitat de Catalunya que sumen 80.000 euros. La primera, de la qual s’ha rebut el 100% de l'import sol·licitat, és de 40.000 euros per a projectes d’Arts Visuals, que servirà per a projectes i exposicions d'art contemporani que s’han realitzat al Museu, així com el projecte d’Art al Carrer per a promocionar artistes locals, entre altres.

L’altra subvenció, també de 40.000 euros, és per al funcionament del Museu i per a desenvolupar les activitats previstes al "Pla d’Acció 2020" i vinculades a l'acció social, cultural i educativa.

Per altra banda, també s’ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona de 15.000 euros.