A finals del mes d'agost, Teresa i Helena Compte, filla i neboda, respectivament, d'Albert Compte, van dipositar a l'arxiu municipal una col·lecció de documents procedents del fons personal de l'historiador castelloní. Entre la documentació ingressada s'hi troba un imprès de gran format datat a l'any 1808, es tracta d'un avís signat per l'Intendent general de l'exèrcit de Catalunya obligant als castellonins a contribuir en el pagament del cadastre; també hi consta un certificat emès pels regidors de l'ajuntament de Castelló d'Empúries i per la Junta de Propis del Comú sobre el Compte General de l'ajuntament dels anys 1817 i 1818 on hi apareix el cens de veïns de Castelló amb la relació de les talles i els impostos satisfets. De tots els documents ingressats, en destaca un trasllat de La consagracio de la Iglesia de Castelló de Ampurias en lo any 1064, una còpia signada el 15 d'abril de 1704 pels notaris Francesc Vilossa, Joan Romaguera, Andreu Ponach, Antoni Caimó i Antoni Parés, de la notaria pública de La Bisbal.

Altres documents són un fragment d'un recompte elaborat per l'Administrador en la 8a del Corpus de l'any 1814 que conté la relació de la collita de la Closa de la vila i racó de Casa Pujadas; o un punt de llibre antic amb un gravat i un vers sobre un naufragi.

Albert Compte Freixanet (Castelló d'Empúries, 1919 - Figueres, 2014) fou un historiador i geògraf, que dedicà bona part de la seva vida professional a la docència, principalment a l'INS Ramon Muntaner de Figueres on en fou el director entre els anys 1959 i 1961. També fou director de l'Institut d'Estudis Empordanesos. Destaca el seu paper com a investigador en l'àmbit de la història local de l'Alt Empordà i més concretament de Castelló d'Empúries. Els seus nombrosos treballs li comportaren diverses distincions, entre elles la de ser nomenat cronista oficial de la vila de Castelló d'Empúries l'any 1987.

L'Arxiu municipal ja comptava amb una petita col·lecció de documents que Compte havia ingressat personalment anys enrere. La nova documentació s'incorporarà a la col·lecció de l'historiador i quedarà disponible per a la consulta dels usuaris.