L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà s'ha fet ressò d'una efemèride que va ocórrer fa un quart de mil·leni a la comarca. Aquest dissabte, 4 de juliol, fa 250 anys de l'autorització per formar una nova població, Colera, amb cinquanta cases, església, casa de la vila, presó, carnisseria i hostal. La persona clau va ser l'hisendat Isidre Ferran de Garriguella, el qual disposava d'un considerable patrimoni agrari, usdefruit dels béns de la seva dona Caterina Ferrer.

També Bonaventura Sangenís i José Lebrún jugaren un paper important. L'assentament va anar lligat a la vinya i més secundàriament l'olivera. La pràctica totalitat dels colons assentats apareix lligada a establiments emfitèutics a rabassa morta!