31 de gener de 2020
31.01.2020
Figueres

Els usuaris de les biblioteques gironines estan satisfets amb el servei

El personal i les facilitats per accedir a llibres, revistes, música i audiovisuals és el més ben valorat a l'enquesta amb 3.266 respostes

31.01.2020 | 12:48
Així s'oferien les enquestes als usuaris de la biblioteca de Figueres.

Els usuaris i usuàries de les biblioteques de les comarques gironines es mostren majoritàriament satisfets amb els serveis que s'hi ofereixen en l'actualitat. És la principal conclusió d'una enquesta que el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona ha realitzat el 2019 per conèixer el seu perfil sociodemogràfic, les seves actituds i els usos, així com les seves opinions, amb la finalitat de detectar possibles aspectes a millorar.

El qüestionari, anònim i en versió catalana i castellana, es va repartir per les 61 biblioteques de la demarcació de Girona i també es va transmetre en línia a les adreces electròniques de persones usuàries de les biblioteques. En total, s'han rebut 3.266 respostes (2.793 presencials i 473 per correu electrònic). El grup més representat en l'enquesta són el sector d'entre 36 i 45 anys (24 %). Els trams d'edat superiors presenten percentatges entre el 16 i el 18 %, i els més joves, de 16 a 25, representen gairebé el 16 %. S'observa una freqüència molt menor entre les persones d'entre 26 i 35 anys, que només representen el 8 % del total. Majoritàriament, les respostes han estat de dones (67 %).

Els resultats han determinat que l'actiu principal de les biblioteques de les comarques gironines és el seu personal. Així ho creuen gairebé tres quartes parts dels usuaris i usuàries, que valoren la seva atenció personalitzada, la professionalitat, la capacitat per facilitar-los la feina, l'entusiasme i l'amabilitat. El segon aspecte més valorat són les facilitats per tenir a la seva disposició un gran ventall de llibres, revistes, música i audiovisuals. I en tercer lloc, s'hi situa la tranquil·litat i el silenci que ofereix la biblioteca. Aquest entorn agradable, segons les seves respostes, afavoreix la relaxació i la concentració. En aquesta línia, també destaquen els espais destinats a estudiar i treballar, tant de manera individual com en grup, que milloren els disponibles a casa. En altres casos, remarquen el confort, la llum o la modernitat de les instal·lacions.

El suggeriment de millora més freqüent, en canvi, té a veure amb l'horari d'obertura de les biblioteques. En gran mesura, demanen eixamplar l'horari als migdies, el cap de setmana o durant l'estiu. En segon lloc, molts usuaris i usuàries coincideixen en la manca d'espai i suggereixen la necessitat d'ampliar-lo, o fins i tot de fer una biblioteca nova. I també incideixen en la necessitat de fer una ampliació del fons. En aquest sentit, els menors de 25 anys són els que esmenten més freqüentment els horaris, set punts per sobre de la mitjana, a banda de demanar que es millorin els espais per estudiar i d'Internet. Aquest últim aspecte també l'esmenten els usuaris de 26 a 35 anys, en la mateixa proporció que els menors de 25 anys. Per la seva part, el sector d'entre 36 i 45 anys demana més activitats, amb una proporció de cinc punts per sobre de la mitjana; el de 46 a 55 posa èmfasi en la construcció d'una nova biblioteca o en l'ampliació de l'actual, i els majors de 65 anys, o sol·liciten ampliar el fons, o no tenen cap suggeriment de millora.

Majoritàriament, els usuaris i usuàries de les biblioteques de les comarques gironines creuen que els dos beneficis cap a la comunitat són, d'una banda, l'accés a la cultura i, de l'altra, la diversitat de llibres a l'abast, les novetats, l'accés a Internet, els materials diversos i les activitats que se'ls ofereixen. Se'l considera un servei imprescindible i necessari per a la comunitat, que contribueix a la cohesió social, la identitat i la transmissió de valors.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook