15 de octubre de 2019
15.10.2019
Figueres

Narcís Monturiol, fill predilecte de la ciutat de Figueres

El consistori aprovà nomenar-lo en un ple extraordinari, el 14 de juny de 1861, però dos anys després hi renuncià

14.10.2019 | 20:23
Un retrat de Narcís Monturiol

Acabem d'encetar l'any Monturiol en commemoració del 200 aniversari del seu naixement. Durant aquest any, hi haurà molts actes en reconeixement de la figura de Narcís Monturiol en les diferents facetes en què es va moure, que varen ser moltes i algunes de molt destacades, fins i tot a escala mundial. Al llarg dels anys, a la seva ciutat natal, Figueres, se li n'han fet molts, de reconeixements, algun de molt notable com el monument que té a la part de baix de la Rambla, el passeig més emblemàtic i cèntric de la ciutat, lloc ben destacat on gairebé passa tothom, figuerenc o foraster, i s'hi pot sentir la presència d'aquest personatge il·lustre. També el carrer on va néixer i un dels instituts de la ciutat porten el seu nom. El primer reconeixement oficial se li va fer l'any 1861, encara en vida de l'il·lustre inventor, però el mateix Monturiol hi va renunciar al cap de gairebé dos anys. És la data més antiga d'un acord d'un ple nomenant una persona fill del municipi.

El consistori de l'any 1861, durant l'alcaldia de Rafael de la Guardia, va aprovar en un ple extraordinari celebrat el dia 14 de juny, nomenar Narcís Monturiol Fill Predilecte de la ciutat. En aquells moments, l'invent de l' Ictíneo tenia una repercussió considerable i l'Ajuntament va pensar que tenia motius suficients per atorgar-li aquesta distinció, i diu en el ple: « Considerando el entusiasmo público para que se dé una patriótica cuanto distinguida muestra de aprecio al inventor de la Navegación Submarina, Don Narciso Monturiol, cuyo nombre está llamando en estos momentos las atenciones del mundo científico por su maravilloso invento, título de honra para él y para el país; siendo, por lo tanto, justo que el suyo natal perpetúe su memoria, que es la de un genio, ha acordado este cuerpo municipal por unanimidad, declarar al mismo, Don Narciso Monturiol, hijo predilecto de Figueras, y que se coloque su retrato en la sala consistorial como una prueba del afectuoso respeto y alta estima, llenando así todo, una de las más hermosas páginas de los anales de la presente villa». En Monturiol, que en aquells moments vivia a Barcelona, va arribar a Figueres el dia 16 de juny i fou rebut amb una pluja de llorers i pètals de roses. Després, a l'Ajuntament, se li va entregar el títol de fill predilecte i es va col·locar un retrat seu al saló de sessions.

La companyia fundada per Monturiol per la fabricació i explotació dels Ictineos passava per moments molt complicats econòmicament i ell cercava recursos i ajudes on podia, fins i tot a la seva ciutat natal, on va obrir una subscripció popular que l'Ajuntament va prohibir, i això li va fer decidir renunciar al reconeixement com a fill predilecte. Monturiol s'assabenta d'aquesta prohibició per un breu publicat al setmanari El Ampurdanés i confirmat per amics seus. El breu diu: « AVISO.„No permitiendo la autoridad local que se pase à domicilio à recoger el importe de la suscripción de à real, à favor del Ictíneo Monturiol, se participa que continua abierta dicha suscripción en el Casino Figuerense, así como en los demás casinos y cafés, à los que se autorizaron, pues parece no hay en ello inconveniente».

El 18 de febrer de 1863 escriu una carta a l'alcalde de Figueres renunciant a la distinció de fill predilecte. A la carta diu: « Iltre. Sr. Ha llegado a mi noticia por diferentes conductos, que V. I. no ha permitido la suscrición a domicilio en favor del Ictíneo, noticia que veo confirmada en el Nº 109 de El Ampurdanés. Este acto que coarta la libertad de los amigos del Ictíneo, libertad de que han hecho uso en Madrid, Reus y otros puntos; este acto que me priva de mendigar en mi país natal, los auxilios que necesita la navegación submarina, revela pocas simpatías hacia mi empresa, ninguna hacia el que subscribe, y el arrepentimiento de la distinción con que me honró el Municipio en 14 de junio de 1861.

Ante unos hechos de tanta significación, creo deber renunciar y efectivamente renuncio al título de Hijo predilecto de Figueras, cuya credencial remito adjunta. Dios guarde a V.I. muchos años. Barcelona, 18 de febrero de 1863».Acta de nomentament de Narcís Monturiol com a Fill Predilecte de Figueres.

L'Ajuntament convoca una sessió extraordinària pel dia 25 de febrer per tractar aquest tema. L'Alcalde es justifica i explica que feia uns dos anys que, en vista dels abusius costums que es donaven, de les reclamacions que se li havien fet i de la petició d'alguns regidors, es va resoldre no permetre que en endavant es fessin acaptes. Va tenir coneixement que se'n duia a terme una a Figueres per a la construcció de l' Ictineo del Sr. Monturiol, sense el permís corresponent, i va disposar que parés. Diu l'alcalde que « habiendo sido dicho por Monturiol, enterado por sus amigos, si bien con inexactitud, de dicha disposición puesto que no se le ha denegado (?) la facultad de hacer una subscripción voluntaria en todos los puntos que tuviere por conveniente, y sí el hacer unas cuestaciones, el mismo Sr. Monturiol ha dirigido una comunicación al Presidente de este Ayuntamiento con la que renuncia al título de hijo predilecto de esta villa, cuya credencial devuelve». Després de llegir la carta de Narcís Monturiol, en vistes del que havia explicat l'alcalde i del contingut de la comunicació, el ple acorda admetre-li l'expressada renúncia. No es va fer cap gestió amb ell per intentar aclarir inexactituds, com diu l'alcalde, senzillament, es va acceptar la renúncia, clarament manifestada per Narcís Monturiol.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook