El Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya (CRBM) ha restaurat el Llibre de comptes núm. 222 de la notaria de Figueres (1821-1835) del notari Narcís Gay, dipositat a l'Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.

Les principals alteracions que presentava el volum eren brutícia superficial, deformació, degradació i pèrdua puntual del suport, derivada d’una antiga afectació microbiològica causada per atac d’humitat puntual molt visible per l’aurèola romanent i localitzada, bàsicament, al terç inferior del suport dels darrers quadernets.

L'enquadernació de pergamí havia sofert pèrdua de suport als marges inferiors i pèrdua d’elements estructurals com són nervis i capçades. El procés de restauració ha consistit en la desinfecció i la neteja mecànica del suport, així com la seva consolidació mitjançant laminacions parcials de les zones més debilitades. Pel que fa a l’enquadernació, s’han restituït els elements estructurals perduts seguint l’esquema original per tal d’aportar la resistència mecànica necessària.