02 de agost de 2019
02.08.2019

El padró municipal d'habitants de 1910, document del mes de l'Arxiu Municipal de Roses

L'Arxiu Municipal parla de la importància d'aquests registres per al coneixement del processos demogràfics, l'estructura professional i els processos immigratoris a la població.

02.08.2019 | 12:07
Extracte del padró d'habitants municipal de Roses de 1910

Els padrons de població més antics no tingueren la mateixa fortuna i foren eliminats pel desconeixement del seu valor històric per documentar les persones, amb les seves dades identificatives, que vivien a Roses. D'aquesta manera, s'eliminaren, com a mínim, els padrons municipals d'habitants de l'anomenada "època estadística", és a dir, dels anys 1857, 1860, 1877, 1887, 1897 i 1900.

La importància de la sèrie documental del padrons d'habitants és cabdal per a l'estudi de la història local i general. Poder saber quants habitants tenia una població; d'on provenien; quantificar el temps mitjà de residència al poble i analitzar, així, els processos immigratoris; o radiografiar l'estructura professional a partir de les feines que es declaraven, són només algunes de les possibilitats que ofereixen aquests registres.

Són, per tant, una font primària excepcional per poder relacionar els processos demogràfics amb els contextos econòmics que provoquen el creixement d'una població o, a vegades, la seva davallada. El cas de Roses no és una excepció i al llarg dels segles hom comprova que quan la vila ha ofert bones i reals expectatives vitals, la població ha crescut amb l'aportació d'efectius humans provinents d'altres indrets, atrets per les oportunitats

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook