Dos capbreus dels segles XVIII i XIX donats per la família Mayor Fina el 2010, un pergamí del segle XIV i catorze plecs de processos de la Cort del Batlle, del segle XIX, els darrers documents produïts per una batllia del comtat abans de les reformes liberals del segle XIX. Tots aquests documents han estat restaurats, en els darrers quatre mesos, pel taller de conservació i restauració Grafia de Núria Vila Lafita d'Alcarràs. Es tracta de documentació històrica de l'arxiu municipal de Castelló d'Empúries i els resultats dels treballs han estat valorats «molt satisfactòriament», per la qual cosa ja s'ha avançat que es faran més campanyes en el futur.

Un dels capbreus restaurats correspon a la Comanda del Temple de Castelló, elaborat entre 1797 i 1803 a la notaria de Castelló. En el manual es relacionen les propietats i els béns que posseïa l'orde religiós-militar del Temple, establert a la vila comtal en el segle XII, on tenia cortals, cases, closes i terres. L'altre, correspon a les possessions del cambrer del monestir de Sant Pere de Rodes, escrit pel notari castelloní Esteve Camps entre 1802 i 1803. Un llibre de 67 folis en el qual s'hi relacionen les propietats d'aquest cenobi en el terme de Castelló, Torroella de Fluvià i Sant Martí de Canyà.

Un dels capbreus de la Comanda.

Els dos documents presentaven pèrdues de suport per acció dels fongs però també dels insectes i algunes pàgines estaven erosionades per l'òxid de les tintes metal·loàcides. En tots dos s'ha fet una neteja en sec, banys per aturar l'òxid de les tintes i s'ha reforçat el full amb paper Japó. També s'han reintegrat les pèrdues amb polpa de paper i finalment s'ha reconstruït el cosit original. Pel que fa al pergamí, està datat el 1408 i és una procura atorgada per Berenguer Gener. Aquest document es trobava molt malmès per l'acció de la humitat i dels rosegadors.