En els orígens del Museu de l'Empordà de Figueres hi ha el fet de la donació. Sense els dipòsits inicials del Museu del Prado o del polític Josep Rubaudonadeu, el centre museístic no hauria estat factible. Així, les donacions han jugat sempre un paper determinant en la seva existència. Per aquest motiu, aquest divendres a les 7 de la tarda, s'inaugura l'exposició «Noves adquisicions», que vol «agrair a totes les persones que pensen en nosaltres per donar, dipositar o vendre obres de les seves col·leccions». La mostra, doncs, serà un reflex de les donacions -cent vint en total- dels darrers quatre anys i permetrà visibilitzar una seixantena peces que, per una raó o una altra, queden fora de l'exposició permanent.

El director del museu figuerenc, Eduard Bech, explica que la mostra té per objectiu inicial «donar a conèixer la política d'adquisicions que respon a una estratègia meditada per millorar la representació d'artistes de l'Empordà». Així, darrerament han adquirit peces de Bartomeu Massot i d'Antoni Pitxot. També, segons Bech, es vol millorar la presència de dones artistes. «Volem ser un museu feminista, reivindicar el paper de la dona creadora, artista, que encara avui pateix discriminació a l'hora de mostrar les seves obres». A més, també «aposten pel talent emergent».

Dins aquesta línia, doncs, el museu està acabant de redactar la política d'adquisicions vinculada amb la Xarxa de Museus de Catalunya per «crear col·leccions d'àmbit local per tenir, a escala nacional, una gran col·lecció que puguem compartir».