Brau Edicions recupera «Les bruixes de Llers» de Carles Fages de Climent (Figueres, 1902-1968) amb il·lustracions de Dalí. L'any 1924 Fages de Climent publica aquest primer poemari on poetitza tot un seguit de mites i costums al voltant d'aquestes figures malignes que ubica en un poble del seu Empordà, paisatge real -però també mític- del seu imaginari.

La passió de Fages pel classicisme i per la tradició popular li permet, en aquesta ocasió, reflectir en els poemes tant l'admiració pels autors catalans que l'han precedit -amb l'ús d'una riquesa lèxica, estilística i de registres que implica un extraordinari domini de la llengua- com el gust per la lírica tradicional. Aquesta edició, amb pròleg de Mariàngela Vilallonga, inclou el pòrtic de la primera edició, a càrrec de Ventura Gassol, i els dibuixos d'un jove Salvador Dalí, encara desconegut, fets per a la primera edició.

Carles Fages de Climent (Figueres 1902-1968) fou poeta, nar­rador i dramaturg. Seguidor del noucentisme i d'Eugeni d'Ors, la seva influència impregna una obra determinada per la geografia física i humana de l'Empordà. De la seva producció poètica destaca «Les bruixes de Llers», «Sonets a Maria Clara», «Balada del sabater d'Ordis», «Somni de cap de Creus» o «Trena de set aigües», a més d'altres aportacions de caire més populars com «Epigrames», «Segon recull d'epigrames», «Auques i balades» o «Zoo». La seva obra memorialística s'aplega a «Memòries. A la recerca de mi mateix», «Auca de mi mateix» i «Els meus difunts». És també autor de diverses peces teatrals, entre aquestes «El bruel», «Empòrion, la de les tres muralles» o «La capsa de música».