19 de novembre de 2018
19.11.2018
Roses

El Curs Internacional d'Arqueologia de Roses aprofondeix en la trama urbana de la Ciutadella

Per al 2019 s'ha previst la incorporació d'estudiants de restauració de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

19.11.2018 | 10:12
Un moment del curs d'arqueologia de Roses.

El I Curs Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna Ciutadella de Roses, organitzat des de la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Roses, tanca l'edició d'enguany amb un balanç favorable. El curs, en el qual han participat 13 estudiants d'arqueologia provinents de diferents universitats de Catalunya, França i Itàlia, ha abordat objectius científics, educatius i patrimonials.

Des del punt de vista científic l'objectiu era el d'aprofundir en el coneixement de la trama urbana de la vila medieval de Roses, cercant la ubicació del què era el principal eix de comunicació de la població, l'anomenat carrer Major, una llarga via que travessava de nord a sud la població i connectava el portal Major (al sud) amb la zona del monestir de Santa Maria (al nord). Durant els treballs s'ha començat a excavar una superfície superior als 250 metres quadrats i s'ha localitzat aquest carrer, així com les traces d'algunes de les cases que el flanquejaven. També s'ha documentat l'aprofitament de la seva traça i d'algunes de les cases un cop la vila ja era abandonada per part del conjunt d'edificis de la fortalesa militar. Així, per exemple, la casa del Governador de la fortalesa es va construir a la banda oest del carrer respectant l'alineació urbanística anterior.

Des del punt de vista patrimonial el Curs també tenia l'objectiu d'anar posant al descobert la traça de la població medieval per tal d'anar-la incorporant- després dels corresponents treballs de consolidació- al ric patrimoni arqueològic de la Ciutadella.

El tercer objectiu, i nucli central del Curs, era el formatiu. Els estudiants no solament han participat en les tasques d'excavació de camp, mitjançant la realització de tasques d'excavació, documentació del registre arqueològic i dibuix d'estructures, sinó que han realitzat també pràctiques de laboratori, en aspectes com la classificació i documentació dels materials.

El Curs s'ha complementat amb una formació teòrica centrada en l'estudi de l'urbanisme en època medieval. Concretament, s'han combinat conferències impartides especialistes en aquest àmbit del coneixement (Gerardo Boto, Aymat Catafau, Albert Cubeles, Marcel Pujol, Jordi Sagrera, i Mikel Soberon) amb visites a diferents poblacions i jaciments medievals (Girona, Besalú, Cervià de Ter, Sant Pere de Rodes i Peralada) sempre acompanyats d'experts que els han explicat la història i evolució dels diferents indrets.

Per al curs de l'any 2019 s'ha previst la incorporació d'alguns estudiants de restauració de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, que realitzaran pràctiques de consolidació i restauració dels espais que la pròpia excavació va posant al descobert.

La direcció del curs és responsabilitat del dr. Josep Burch i Rius, director de la Càtedra, mentre que els treballs de camp han esta dirigits per l'arqueòleg dr. Lluís Palahí Grimal amb la col·laboració del dr. Jordi Vivo i Llorca.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook