28 de setembre de 2018
28.09.2018
L'Escala

Troben catorze noves tombes de cremació a la necròpolis de Vilanera, a l'Escala

La troballa, que data de la primera edat del Ferro, és fruit de la darrera campanya d'excavacions

28.09.2018 | 12:12
Els arqueòlegs treballant en el jaciment

Fins a catorze noves tombes de cremació s'han localitzat a la necròpolis del Bronze Final i de la primera edat del Ferro situada al turó de Vilanera, a l'Escala, fruit dels treballs d´excavació que s'hi han dut a terme aquestes darreres setmanes. Aquestes excavacions donen continuïtat a la represa de les excavacions en aquest jaciment arqueològic d´ençà l´any 2016, promogudes per l´Ajuntament de l´Escala amb l´ajut del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya -en el marc de les convocatòries anuals de subvencions a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic-,i ha comptat igualment amb la col·laboració de la seu d´Empúries del Museu d´Arqueologia de Catalunya. Les excavacions, que varen començar a inicis del mes setembre, han fet possible ampliar la zona descoberta d´aquesta necròpolis d´incineració, que ja havia estat identificada i parcialment documentada enles intervencions arqueològiques prèviament portades a terme els anys 1999 i 2000.

L´espai ocupat per les estructures funeràries es situa a la part baixa del vessant sud d´aquest turó, a l´oest del terme municipal de l´Escala. S´estén al costat d´un gran túmul que en campanyes anteriors es va poder atribuir al Neolític mig, associat amb diverses tombes d´inhumació i una estructura megalítica central, tot posant en evidència una llarguíssima seqüència en l´ús funerari d´aquest indret. Com a continuació de l´excavació d´aquest primer túmul realitzada entre els anys 2016 i 2017, durant el passat mes de juny es va prosseguir amb la delimitació de la seva extensió, amb la participació d´estudiants d´arqueologia del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els treballs arqueològics que finalitzen ara s´han focalitzat novament en la necròpolis d´incineració que, gairebé tres mil anys més tard, ocupà aquesta mateixa zona de Vilanera entre els inicis del primer mil·lenni i el segle VII aC. S´ha pogut localitzar i excavar més d´una desena de noves tombes que corresponen majoritàriament al període més recent, de la primera edat del Ferro, i que consisteixen en fosses excavades en el subsòl on s´havien dipositat les urnes amb les restes de la cremació, generalment envoltades d´altres peces ceràmiques. També s´ha pogut documentar alguna de les estructures funeràries més senzilles, que solen contenir una única urna ceràmica i que corresponen a l´ús previ d´aquesta necròpolis durant el Bronze Final.

La realització d´aquestes excavacions ha estat dirigida per les arqueòlogues Dolors Codina i Francesca Pullia i hi ha pogut participar un nombrós grup d´estudiants d´arqueologia provinents de diverses universitats catalanes i d´altres zones de l´estat, així com d´Itàlia. Una vegada finalitzats els treballs de camp, es procedirà a l´excavació en laboratori del contingut de les urnes, la recuperació i l´estudi de les restes antropològiques cremades, així com la restauració i documentació dels materials arqueològics procedents d´aquesta necròpolis.

Les noves troballes al turó de Vilanera serveixen, doncs, per confirmar la importància de les evidències arqueològiques conservades en aquest paratge. Precisament, la voluntat de potenciar i posar en valor aquest entorn d´especial interès paisatgístic, ecològic i patrimonial ha portat recentment a impulsar l´adquisició de gran part de la superfície del turó per part de l´Ajuntament de l´Escala.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook