La poeta Montserrat Vayreda (1924-2006) va dedicar deu anys de la seva vida a recórrer i conèixer minuciosament tots els pobles de l´Alt Empordà. Aquell exercici intens va donar com a fruit 'Els pobles de l´Alt Empordà'. Publicat entre els anys 1978 i 1988, en una edició molt reduïda, ara introbable, i acompanyada per quasi un miler de dibuixos de diferents artistes, aviat es va convertir en un llibre de bibliòfil. Edicions Vitel·la ha assumit ara el repte de tornar-la a posar a l´abast del lector en una edició més pràctica. El primer dels quatre volums dels que constarà el projecte es va presentar fa pocs dies al Consell Comarcal, a Figueres.

Per al nebot de la poeta, Eduard Puig Vayreda, aquesta reedició era del tot "necessària". El llibre, segons ell, reflecteix perfectament com era l´autora, una dona "marcada per la terra on va néixer". "La seva era una literatura feta a peu pla, arran de vessana, on s´intueix el sentit de país", afirmà Vayreda per a qui aquest llibre, "imprescindible i lluminós, descobreix tota la magnitud i la bellesa del paisatge de la comarca, amb lírica i un afecte infinit, amb un punt de nostàlgia legítima i entendridora que mai podrem agrair prou".

La nova edició, amb menys il·lustracions que l´original, inclou un pròleg de la filòloga Anna Maria Velaz. Durant la presentació, Velaz va recordar Maria Perxés, amiga de Vayreda, ja que "gràcies al seu llegat s´ha pogut iniciar la reedició d´aquesta obra magna". Velaz destacà "la peculiar mirada entre poètica i realista" de Vayreda qui "amb una afinada sensibilitat literària descriu un paisatge i alça una veu crítica davant tot allò inadequat o impropi". La filòloga va recordar l´aventura que emprengué Vayreda, les passejades, les converses, per construir una obra "que respirés vitalitat i dinamisme, que fos útil i plaent alhora".