El periodista i escriptor Gerard Bagué és el nou director de la Revista de Girona després d´haver guanyat el concurs públic que la Diputació de Girona, editora de la publicació, va obrir per contractar aquest servei, per garantir la transparència i la igualtat d´oportunitats. Bagué substitueix Xavier Cortadellas, també periodista i escriptor, que ha exercit les funcions de director els darrers vuit anys. En el mateix procediment de convocatòria pública, s´han adjudicat també els treballs de coordinació de la revista, en aquest cas al periodista i escriptor Josep Pastells, una tasca que fins ara realitzava la també periodista i escriptora Judit Pujadó. El nou equip exercirà les funcions de direcció i coordinació de la Revista de Girona els propers dos anys, amb la possibilitat de pròrroga del contracte per un període de dos anys més.

Tant Cortadellas com Pujadó continuaran vinculats a la Revista de Girona com a membres del Consell de Redacció, un òrgan d´assessorament extern format per una trentena de persones especialistes en diferents disciplines i àmbits del coneixement d´arreu del territori que participen de forma activa en la preparació de cada número i efectuen l´avaluació sistemàtica de la publicació.

La Revista de Girona és una publicació de periodicitat bimestral que s´edita des de l´any 1955 (fins a l´any 1976 es va publicar amb la capçalera de Revista de Gerona) i té com a objectiu difondre treballs de recerca i de divulgació cultural i científica de temàtiques centrades en l´àmbit de les comarques gironines.

Relleu a la col·lecció «Josep Pla»

La Diputació va convocar també un concurs públic per adjudicar el servei de direcció de la col·lecció «Josep Pla», creada l´any 1986 amb l´objectiu de constituir una biblioteca de treballs literaris i periodístics d´autors gironins en format d´antologies i assaigs. L´escriptor nord-català, recent premi Sant Jordi, Joan-Lluís Lluís, que n´ha estat l´adjudicatari, començarà els treballs de direcció de la col·lecció a partir del proper mes de gener.

La col·lecció ha estat dirigida, des de l´any 2008, per l´escriptor Lluís Muntada, que ha decidit no presentar-se al concurs públic en considerar que ja havia culminat una etapa. La col·lecció «Josep Pla» compta també, des de l´any 2008, amb un consell assessor, format per diferents persones amb una reconeguda trajectòria en l´àmbit de les lletres, que valora les propostes de publicació i acorda de forma col·legiada la programació de títols.

La col·lecció «Josep Pla» presenta, per tant, dues etapes diferenciades: un primer període comprès entre els anys 1986-2008, en què es publiquen vint-i-un títols; i una segona etapa, iniciada l´any 2008 amb el nomenament de Lluís Muntada com a director i la creació d´un consell extern d´assessorament, en la qual s´editen vint títols més. En aquesta segona etapa, la col·lecció s´orienta, per una banda, a la recuperació d´obres literàries ja exhaurides o descatalogades, i per l´altra, a l´edició de materials literaris que, per les seves condicions específiques, difícilment són atesos pel mercat editorial. En aquesta segona etapa, s´han reeditat obres de referència de les lletres gironines, com els dos volums de les Memòries d´Aurora Bertrana, Climent, de Fages de Climent, i Sang nova, de Marian Vayreda, entre d´altres.