Infraccions

Figueres denuncia 36 vehicles en deu mesos per aparcar en zones reservades a persones amb mobilitat reduïda

Algunes de les infraccions han estat per utilitzar de manera irregular la targeta que permet estacionar

Fotografia de família en la formació de policies

Fotografia de família en la formació de policies / Cedida a l'Empordà

Empordà

Empordà

La Guàrdia Urbana de Figueres ha sancionat els darrers deu mesos 36 vehicles per estacionar en zones reservades a persones amb mobilitat reduïda. En alguns casos, els conductors havien aparcat sense deixar la targeta que identifica que el conductor pot estacionar en aquests espais, però també s'han multat persones que havien fet un ús irregular o fraudulent de les targetes. La Guàrdia Urbana de Figueres ha dut a terme la campanya en col·laboració amb l'entitat MIFAS que treballa per la inserció de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, MIFAS ha fet diverses formacions als policies del cos, centrades en detectar l'ús fraudulent de les targetes PMR, per tal de poder sancionar correctament.

Des de l’Ajuntament de la capital de l’Alt Empordà refermen la seva voluntat de fomentar el correcte ús de les targetes PMR i “combatre l’incivisme”. A més, també es vol generar consciència entre la ciutadania de la importància d’aquestes targetes per a aquelles persones que “realment les necessiten”.