Inauguren la nova depuradora de Pau que millorarà l'aigua per al Parc Natural dels Aiguamolls

L'equipament que ja s'ha posat en servei ha suposat una inversió de 2,7 milions d'euros

Vista aèria de la nova depuradora de Pau.

Vista aèria de la nova depuradora de Pau. / GENCAT

Emporda.info

Inaugurada la nova depuradora de Pau i Olivars de Pau, que ha comportat una inversió de 2,7 milions d'euros i que té capacitat per assumir les necessitats de sanejament actuals i futures. Garantirà el tractament d'aigües fins a l'eliminació dels nutrients, aportant al medi una aigua de bona qualitat que ajudarà al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

La depuradora, que està inclosa en l’actual planificació hidrològica millorarà significativament el tractament de les aigües residuals generades en el municipi, aportant l’aigua degudament tractada al Riutort i d'aquesta manera contribuint a la millora mediambiental del Parc Natural.

En el marc de les obres de la nova depuradora, s’ha instal·lat d’un parc de generació elèctrica solar fotovoltaica per a autoconsum connectada a la xarxa en baixa tensió interior de la planta, amb una potència total de 40,5 kW.

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, i l’alcalde de Pau, Jaume Isern, acompanyats per la delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, i la directora dels Serveis territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona, Elisabet Sánchez, entre altres autoritats, han inaugurat la nova depuradora.

La nova planta, que substitueix la que fins ara estava en servei, té una capacitat de 170 m3/dia, amb un tractament biològic d’aeració prolongada amb cambra anòxica i òxica amb recirculació interna, a més de la instal·lació per al tractament de fangs.

La planta ha estat construïda per l’empresa Rubau Tarrés S.A.U. També s’han dut a terme actuacions per a integrar la planta amb el seu entorn.

Inauguració oficial de la depuradora.

Inauguració oficial de la depuradora. / Gencat

Actualment hi ha 548 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població. Pel que fa la comarca de l’Alt Empordà, hi ha 22 depuradores en servei que donen servei a més del 87% de la població de la comarca. El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació.