El col·lectiu 'Renovem- nos' posa en dubte l'últim estudi científic sobre la implantació de l'eòlica marina i insta a desplegar els parcs d'aerogeneradors flotants per combatre el canvi climàtic. "La inacció no és una opció", assegura el col·lectiu format per científics, activistes i professionals de diferents sectors. L'article sobre el qual 'Renovem-nos' posa el focus, que es va presentar a Roses, afirma que l'eòlica marina provocaria danys a la biodiversitat i que el seu desplegament al Mediterrani se solaparia amb àrees de la Xarxa Natura 2000. El col·lectiu critica que l'article es basa en informes "escassos", sense "evidència científica prou consistent" i que moltes àrees Natura 2000 "només estan protegides sobre paper".

L'article sobre l'eòlica marina es titula 'Floating offshore wind farms in Mediterranean marine protected areas: a cautionary tale'. Parteix d'un estudi que han fet un equip científic interdisciplinari de la Universitat de Girona (UdG), l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR) i la Politècnica de Catalunya (UPC).

El text es va publicar a la revista científica 'ICES Journal of Marine Science' i a finals de setembre es va presentar a Roses en el marc de la V Jornada científica de la Càtedra Oceans i Salut Humana de la UdG. L'article alerta que nou zones destinades a implantar parcs eòlics -entre elles, el golf de Roses- o bé se solapen o bé limiten amb àrees de la Xarxa Natura 2000, i també recela sobre l'impacte que els aerogeneradors poden tenir damunt la biodiversitat.

El col·lectiu d'acció climàtica 'Renovem-nos' assegura que les conclusions de l'article "no se sustenten en una evidència científica prou consistent" i alerta que si s'apliquen les seves recomanacions -com fer avaluacions científiques més acurades- això faria "endarrerir encara més la transició ecològica a Catalunya". Aquest fer empitjoraria l'augment de temperatures i provocaria impactes encara més greus que els que es proposen al mateix article", subratlla 'Renovem-nos'.

Segons el col·lectiu, els impactes damunt les espècies marines es basen "en estudis científics escassos que gairebé sempre s'acompanyen de paraules que només indiquen possibilitat". En contraposició, 'Renovem-nos' subratlla que "el canvi climàtic és l'amenaça més gran per a la biodiversitat de la Mediterrània" -punt en què també coincideixen els autors de l'estudi- i insta a desplegar les renovables com "la mesura més urgent i efectiva" per frenar-lo.

"D'altra banda, cal recordar que la causa principal de degradació dels ecosistemes marins a Europa és la pesca d'arrossegament [...] i en aquest sentit, recordem que una instal·lació eòlica marina comporta l'exclusió pesquera, de manera que esdevé automàticament un espai de renaturalització de tota la columna d'aigua i del seu fons marí", recull el col·lectiu en un comunicat.

Un milió de tones de CO2 anuals

El col·lectiu d'acció climàtica també recela de les proves pilot per avaluar i conèixer els impactes de l'eòlica marina a la Mediterrània. Més que res, perquè assegura que no hi ha temps. "La crisi climàtica no és cap prova pilot; estem a punt de sobrepassar el grau i mig d'escalfament, i d'esgotar el pressupost de carboni fins al 2050 abans del 2030", afirma 'Renovem-nos' al comunicat.

"Cal afrontar de manera urgent la reducció dràstica d'emissions d'efecte hivernacle, abandonant els combustibles fòssils gràcies a les energies renovables; la inacció no és una opció", subratlla el col·lectiu. I aquí, 'Renovem-nos' recorda que Catalunya es troba "a la cua" en implantació de renovables i que un parc eòlic marí de 500 MW "permetria estalviar 1 milió de tones de CO2 anuals".

A més, en referència a les proves pilot, el col·lectiu també qüestiona que l'article recomani fer-les en zones degradades -diuen que no seran representatives- i que els científics indiquin que l'objectiu seria "avaluar aspectes tècnics de les instal·lacions, com el cablejat o l'estabilitat mecànica" dels molins. "Si les incerteses tècniques fossin tan grans, no s'entendria que la majoria de projectes que entraran a la subhasta no contemplin cap prova pilot", recullen.

"El grau de fricció és mínim"

Per últim, a partir de càlculs propis, 'Renovem-nos' també analitza quines zones proposades per implantar aerogeneradors marins se solapen amb àrees protegides de la Xarxa Natura 2000. Conclou que en són quatre (una a Andalusia, i les altres tres, a la part francesa del golf de Lleó). "El solapament afecta aproximadament un 7% i un 18% de les àrees protegides afectades; es pot concloure doncs, que en el conjunt del mediterrani occidental, el grau de fricció real entre eòlica marina i espais protegits és mínim", afirma el col·lectiu.

A més, 'Renovem-nos' aprofita per denunciar que la majoria d'àrees de la Xarxa Natura 2000 "només estan protegides sobre paper" perquè no tenen pla de gestió o bé s'hi han aplicat regulacions "que les facin diferent de zones no protegides". "I això deixa la biodiversitat profunda a mercè de l'acció de la pesca de ròssec local, amb independència de la presència o no de polígons d'energia eòlica marina", conclou el col·lectiu.