«Actualment, la mirada que es té sobre la salut juvenil és més àmplia, i es tenen en compte més factors», assenyala el coordinador de projectes de la Fundació Ferrer i Guàrdia Oriol Alonso. «Hi ha problemes com el consum de tabac, alcohol i cànnabis on la capacitat de reducció de les addiccions és complicada. En canvi, el tema de la salut emocional i tot el que es vincula a la sexualitat i les violències sexuals s’està prioritzant pel que fa al treball dels professionals i en l’àmbit social també hi ha molta sensibilitat».

Tot i que el desplegament de recursos per part de la Generalitat pel que fa a la implementació de la figura del referent de salut comunitària i benestar emocional, significa un pas endavant, Alonso remarca que «la feina que fan aquestes figures no és suficient. En aquest sentit, les administracions locals, els ajuntaments i els organismes supramunicipals, com pots ser el Consell Comarcal o les diputacions, han de fer un esforç per crear figures referents que facin un acompanyament en temes de salut emocional, temes d’autoimatge, de solitud, que afecten els joves». També conclou que és l’única manera per abordar aquestes problemàtiques, «que poden desembocar en suïcidis que després de la pandèmia s’ha convertit en una de les causes de mort més important entre els joves». Alonso incideix en el fet que ara els joves estan més oberts a expressar les seves preocupacions.

Per continuar treballant en aquests temes, l’estudi Joves i salut a l’Alt Empordà incorpora un total de 26 orientacions de treball pels agents de salut juvenil dels diferents municipis de l’Alt Empordà. El Consell Comarcal i la Fundació Ferrer i Guàrdia, els principals impulsors del treball, van presentar a finals d’abril els primers resultats, en el marc de la Taula de Salut Juvenil, que volen dur a una revisió de les polítiques de joventut comarcals.

Llavors es van crear quatre grups de treball per donar resposta als reptes i orientacions plantejats a l’estudi. Aquests grups es van centrar en la salut emocional i mental, les violències, assetjaments i sexualitat, l’abús de pantalles i l’alimentació, trastorns de conducta alimentària i autoimatge.

Diferents professionals de joventut de la comarca ja han iniciat les primeres reunions per treballar en un dels àmbits: la sexualitat i les pantalles, a través de la dinamització amb joves. La creació del document Dinàmiques per treballat les pantalles amb joves és una proposta que neix de la Taula de Referents de Salut Jove, formada per professionals de joventut que representen de les vuit comarques gironines, i també de la col·laboració amb la Coordinació Territorial de Joventut (adscrita a la DGJ).

Les dinàmiques s’adrecen a qualsevol agent educatiu en general, i a professionals de joventut en particular. Pretenen oferir eines per treballar especialment amb grups de joves de 12 i 15 anys.